česky english deutsch <<< >>>

Rozvadov

Nová Ves

Nová Ves bývala jednou z nejlidnatějších a nejrozsáhlejších vesnic Tachovska, úctyhodnou rozlohou svého katastru 3 175 ha se ještě dnes řadí na první místo v oblasti. Geologický podklad v těchto místech tvoří horniny jednotvárné jednotky moldanubika. Původní souvrství drob a břidlic flyšového rázu byly v průběhu kadomského a variského vrásnění za vysokých teplot a středních až nízkých tlaků přeměněny (metamorfovány) na biotitické až biotiticko-muskovitické ruly. Místy se v nich vyskytuje i modrý minerál cordierit. V okolí obce jsou výskyty těchto hornin vzácné, neboť jsou překryty vrstvou zvětralin a půd. V úlomcích hornin lze vedle modrého cordieritu nalézt zrna křemene a živců, černé sloupečky amfibolu a šupinky tmavé a světlé slídy. Obec, zmiňovaná koncem 15. století, leží mezi pastvinami v klidném prostředí. V 16. století měli obyvatelé povinnost provádět strážní službu na hranicích. Ve vsi sídlili výběrčí cla. V roce 1788 měla ves 67 domů. Po roce 1788 převládlo německé obyvatelstvo.

Nová ves na fotografii z počátku 20. století

V roce 1930 měla obec 141 usedlostí, ve kterých žilo přes 900 obyvatel. Po odsunu Němců r. 1945 začal hluboký úpadek. Příčinou byl kromě odsunu také velký požár, který v opuštěné vsi vypukl r. 1946 a zničil řadu usedlostí. V současné době z dříve rozlehlé vsi přežívá asi 15 stavení ve východní části kolem silnice od Třemešného, trvale zde žije méně než 50 obyvatel. Z původní velké obce zůstalo zachováno po roce 1946, kdy ke všemu vypukl i velký požár, pouze 14 popisných čísel. Největší a nejvýše položená západní část vsi zanikla, a v současnosti je území zarostlé lesem a hustými křovisky, pod kterými jsou místy dosud vidět zbytky základů některých stavení. Také kostel sv. Linharta, původně gotická stavba, pozdně barokně upravená, byl r. 1946 postižen požárem, a koncem 50. let 20. Století zbořen. Zbývá z něj výrazný kopec obklopený zbytky zdi hřbitova.

Kostel sv. Apoleny s přilehlým domem

Zřícenina kostela sv. Apolena

GPS pozice

N 49° 37.712', E 12° 38.734'
[GPX]

[MAPY.CZ]