česky english deutsch <<< >>>

Přimda

Kaple pod hradem

Geologický podklad svahu u kaple tvoří horniny neoproterozoika a staršího paleozoika moldanubika Českého lesa pararuly až migmatity. Ty můžeme vidět v jednotlivých balvanech ve svahu v okolí kapličky.

Strž se nachází vpravo od kaple

Převládající horninou tu jsou biotitické pararuly se silimanitem. Jsou to šedé, drobnozrnné horniny. Vyskytují se v nich ložní žilky i pravé žilky tzv. metatektu, tvořeného jemnozrnným až drobnozrnným křemeno-živcovým agregátem. Hlavními minerály rul jsou pak biotit, silimanit, živec oligoklas, křemen, granát a draselný živec. Akcesoricky se vyskytují i muskovit, apatit, zirkon, grafit a pyrit.

Horniny vystupují na povrch ve formě výchozů, které je možné mnohokrát vidět při cestě na hrad nebo po zdejší naučné stezce.

Zimní fotografie Přimdy se zříceninou hradu (kolem 1910)

Na severním svahu pod zříceninou starobylého hradu Přimda se stranou všech cest nachází malá kaplička. Podle místních pamětníků na tomto místě někdy na počátku 20. století nechal jistý německý sedlák z Újezda pod Přimdou postavit sochu Panny Marie, snad jako poděkování za záchranu své dcery. Jelikož byla socha záhy poničena vichřicí, postavil nad ní kapličku. Po odsunu německého obyvatelstva z pohraničí začala kaplička chátrat a dílo zkázy dokonal orkán Kyrill v roce 2007. Její část byla zbořena pádem stromu. Paní Dominika Kolowrat-Krakovská nechala kapličku zcela zrekonstruovat a nyní byla do ní opět navrácena socha Panny Marie.

Fotografie Přimdy se zříceninou hradu v pozadí (kolem 1910)

GPS pozice

N 49° 40.703', E 12° 40.116'
[GPX]

[MAPY.CZ]