česky english deutsch <<< >>>

Přimda

Zvětrávání

Asi půl kilometru severozápadně od obce Přimda je v lese nad silnicí na Rozvadov bývalý lom. Lom je založený v cordieritické žule proniklé žilným tělesem leukokrátní žuly s muskovitem a biotitem. Horniny náleží do moldanubika Českého lesa; domažlického krystalinika. V opuštěném lomu jsou výchozy cordieritické žuly s průniky žilného tělesa leukokrátní žuly s muskovitem a biotitem. Je to jeden z mála přístupných odkryvů této horniny. Zdejší leukokrátní aplitická žula je bělavě šedá, všesměrně zrnitá, jemnozrnná hornina. Její základní složení je biotit, andalusit, muskovit, plagioklas, mikroklin a křemen, v malém množství se vyskytují i další minerály, např. apatit, zirkon, chlorit a sericit. Velmi zajímavý je charakteristický podíl andalusitu, který se i v základní hmotě horniny tvoří pro něho typické sloupečkovité či jehlicovité útvary.

Sama leukokrátní žula je považována za poměrně vzácnou horninu, je však v moldanubiku Českého lesa dosti rozšířena v několika typech. Její stáří je odhadováno na více než 530 milionů let.

Leukokrátní žuly jsou velmi rozmanitého makroskopického vzhledu i minerálního složení. Jejich společným znakem je nízký podíl tmavých minerálů, především biotitu, a kyselý charakter plagioklasů. Velmi pravděpodobně patří několika časově i prostorově samostatným magmatickým fázím. Přitom maximální koncentrace těchto těles leží v zóně sledující linii českého křemenného valu a linii mariánskolázeň­ského zlomu.

Zdejší leukokrátní žula je sice stará asi 530 milionů let, ovšem některá tělesa těchto hornin vystupovala k zemskému povrchu i mnohem později, během starších prvohor.

Primda.avi [1140 kB]

Mrazové zvětrávání.avi [1140 kB]

Soubory ke stažení

Primda.avi

29_primda.avi.avi

Popisek: Primda.avi

Velikost: 1140 kB


Mrazové zvětrávání.avi

30_mrazove_zv.avi

Popisek: Mrazové zvětrávání.avi

Velikost: 1140 kB


GPS pozice

N 49° 40.474', E 12° 39.599'
[GPX]

[MAPY.CZ]