česky english deutsch <<<

Lazurový vrch

Dobývky vápence

Lazurový vrch v ohbí Kosího potoka severně od Michalových Hor je tvořen epidotickými amfibolity, které obsahují vložky krystalických vápenců. Aamfibolity mají plochou nebo jen mírně šikmou foliaci a výrazné páskování. Doprovázeny jsou polohami vápenatosiliká­tových hornin a slídnatých metasedimentů. Vápenatosilikátové horniny obsahují vedle karbonátů magnetit, granát andradit bohatý na titan a železem bohatý diopsid. Krásné vrásové systémy vznikaly deformací horninových poloh. Vápence jsou bílé až nažloutlé, při okrajích poloh bývají zbarveny do růžova. Zmíněné horniny se odlišují od mariánskolázeňského metabazického komplexu, za jehož součást byly tradičně považovány. Svým charakterem jsou blízké alkalicko-vápenatým horninám jednotky Kladská, která náleží krušnohorské oblasti sasko-duryňské zóny. Přirozené skalní výchozy jsou na temeni Lazurového vrchu a na jeho V úbočí. Na severních a severovýchodních svazích jsou štoly po středověké prospekci stříbrných rud a velké množství dobývek na mramor. Dolování mělo zprvu povrchový charakter, avšak postupně získalo charakter přísvahových dobývek.

Jedna z lépe dochovaných dobývek

Dobývky tvoří nepravidelné komory a chodby. Jejich výška závisí na mocnosti dobývané polohy a místy klesá až na cca 1 m. Důlní práce sledují polohu krystalického vápence o mocnosti okolo 0,5 až 5 m v délce asi 500 m. Polohy mramorů jsou mírně ukloněné a téměř rovnoběžné, a tak jsou dobývky ve strmém svahu seřazeny v několika výškových úrovních nad sebou. Celkem bylo zjištěno 197 povrchových projevů těžby.

Šachty jsou viditelné po celém vrchu

Těžba růžového mramoru jako dekoračního kamene, ze kterého se zhotovovaly sakrální plastiky i ozdobné předměty, je zmiňována již v roce 1660. Od 18. století se kámen lámal ve velkém a z horšího materiálu se pálilo vápno. Největší dochovaná dobývka je tzv. Mramorová jeskyně na východním svahu Lazurového vrchu. Krystalický vápenec se v ní těžil lomem i podzemními komorami. Podzemní prostory jsou významnými zimovišti netopýrů.

Některé ze šachet jsou špatně přístupné

GPS pozice

N 49° 54.999', E 12° 46.217'
[GPX]

[MAPY.CZ]