česky english deutsch <<< >>>

Lazurový vrch

Lom Výškovice

Lom se nachází v údolí při silnici 1200 m jihozápadně od zaniklé osady Výškovice, 3 km severně od Michalových Hor. Na počátku 90. let 20. století zde byl znovu otevřen malý stěnový lom. O několik let později byl opět opuštěn. V lomu probíhala těžba 1 až 3 m velkých bloků granátického metagabra pro dekorační účely. Metagabro je tmavé, středně a všesměrně zrnité, místy obsahuje hrubší nepravidelné partie se zrny velkými přes 5 mm. Minerální asociace plagioklasu, pyroxenu a amfibolu reprezentuje původní magmatickou krystalizaci. Při vysokotlakém metamorfním přetisku vznikl kalciem bohatý granát, biotit a mladší plagioklas společně s amfibolem. Kromě zmíněných fází hornina obsahuje i hojný apatit. Vlivem těžby pro dekorační účely byla odkryta nezvětralá hornina. Ve zřetelně páskované hornině se střídají vrstvičky sytě modrozeleného amfibolu, srostlého s bledě zeleným diopsidickým pyroxenem, vrstvičky zakaleného, sericitizovaného plagioklasu, s místy vtroušeným mikroklinem. Hornina obsahuje vrstvičky nazelenalého či nažloutlého epidotu a růžového granátu s diopsidem. Křemen je vzácný, hojný je apatit a titanit. Lom patří mezi významné exkurzní lokality. Patří mezi zajímavé lokality v rámci CHKO Slavkovský les. Odkryvy v lomu představují nejlepší výchozy granátického metagabra v mariánskolá­zeňském metabazitovém komplexu. Mariánskolázeňský metabazitový komplex představuje nejrozsáhlejší geologický komplex amfibolitů a metabazitů na území Čech. Kromě těchto hornin se v něm vyskytují vložky svorových rul, serpentinitů, pyroxenitů, eklogitů a krystalických vápenců. Krystalický vápenec z Lazurového vrchu, nedaleko Výškovic, byl dříve těžen v malých lomech a pálilo se z něho vápno.

GPS pozice

N 49° 55.794', E 12° 47.255'
[GPX]

[MAPY.CZ]