česky english deutsch >>>

Lazurový vrch

Michalšperk

Lazurová hora (629 m.n.m.) se zříceninou hradu Michalšperk se tyčí nad údolím Kosího potoka severně od Michalových Hor. Údolí Kosího potoka je jedním z kaňonovitých údolí vodních toků, typických pro Tepelskou plošinu. Dobře rozpoznatelné zbytky hradu byly na Lazurové hoře popisovány ještě v roce 1790. V roce 1838 jsou zmiňovány pouze dvě základové zdi a hrad upadl v zapomnění. Nejbližší okolí hradu bylo poznamenáno těžbou vápence v 17. a 18. století. Původní situaci setřely v souvislosti s těžbou vytvořené novější komunikace, které nahradily starou cestu, která vedla k hradu. Z hradní věže zůstal po zřícení pouze mohutný kužel suti. Archeologický výzkum chebského muzea odhalil v roce 1982 zbytky zdí, ale přesnou představu o jeho původní podobě si lze udělat jen těžko. Z jedné z prohlubní, která je pozůstatkem zaniklého objektu, pochází zlomky kahánku, datované do doby po roce 1300. Archeologické výzkumy datují krátkou existenci hradu do přelomu 13. a 14. století. Písemné zprávy o hradu nejsou známy. Proto není známo, kdo jej založil. V okolí hradu probíhala intenzivní těžba kovů a mramoru, a tak lze předpokládat, že byl založen nejen jako opevněný bod, ale také na ochranu dolování. Hrad byl postaven na skalnatém ostrohu, který vybíhá z táhlého hřebene a spadá strmými svahy dolů do údolí nedaleko soutoku Kosového a Vysočanského potoka. Hrad měl nepravidelný eliptický půdorys o velikosti zhruba 40×25 metrů. Od hřebene jej odděloval příkop, který byl částečně vyhloubený ve skále. Důležitou roli hrál prostor před příčným příkopem, na kterém jsou dodnes patrné terénní úpravy a zásahy. Hradní stavby byly schovány za hradbami. Hrad byl obrácen úzkým čelem proti přístupové cestě i malé planině před příkopem a dále chráněn obvodovou hradbou s věží. Mohutná okrouhlá věž, vysunutá proti méně chráněné straně, tvořila hlavní prvek pasivní obrany. Palác stával vklíněn mezi obvodové hradby a skály na protilehlé, strmými svahy nejlépe chráněné straně. Hrad na Lazurové hoře je důležitým představitelem bergfritového typu, jaký na Tachovsku představuje i nedaleký Volfštejn.

Vrcholová partie Lazurového vrchu, kde stával Michalšperk

Zbytky hradu jsou v terénu špatně viditelné

Občasné „valy“ jsou většinou dílem přírody

GPS pozice

N 49° 55.042', E 12° 46.726'
[GPX]

[MAPY.CZ]