česky <<< >>>

Krasíkov - Ovčí vrch

Krasíkov - vyhlídka

Vrch Krasíkov je tvořen tělesem čedičových hornin třetihorního stáří, které tvoří výraznou elevaci mezi okolními slabě přeměněnými horninami svrchního proterozoika reprezentované. Na vrcholku jsou zbytky hradu z 13. století a kaple 17. stol. Mezi hradbami i na severním úbočí vystupují výchozy čedičových hornin s výraznou sloupcovitou odlučností. Sloupce mají v průměru až 1 m.

Erupce navršila kopec tvořený pyroklastiky

Láva utuhla v přívodních kanálech a okolní horniny byly částečně odneseny a na vrcholu byl postaven hrad

Sloupcovitá odlučnost je příznačná pro vyvřelé horniny, které vychladly blízko pod povrchem. Jev souvisí se skutečností, že horká tekutá láva (až 1 100 °C) má v tomto stavu větší objem než po ochlazení. Čedičové sloupce se vyznačují geometrickou přesností. Ke sloupcovité odlučnosti horniny dochází podle puklin, které se tvoří během smršťování tuhnoucí lávy. Zjednodušeně platí, že sloupy vznikají svým protažením kolmo k plochám maximálního ochlazení, tedy kolmo ke kontaktu s podložní horninou na jedné straně a se vzduchem na druhé. Termínem kamenné varhany se označuje soubor sloupců orientovaný kolmo ke směru ochlazování, tj. k zemskému povrchu a vzduchu. V některých částech lávových proudů jsou vertikálně orientované sloupy ve spodní třetině zhruba dvojnásobné než sloupy v horních dvou třetinách. Přestože jde o jediné souvislé těleso, styk mezi dolní hrubší a horní tenčí částí bývá někdy vyvinut tak ostře, že vypadá jako dva samostatné, na sobě ležící proudy. U žil se orientace sloupů mění s hloubkou. Nahoře je vodorovná, hlouběji dole svislá. A někde mezitím se stáčí z jedné krajní polohy do druhé polohy šikmé. Sloupce jsou široké od několika centimetrů do desítek centimetrů a jsou obvykle pěti nebo šestiúhelníkové, souběžné až rovnoběžné. Výchozy s odlučnými sloupci jsou odkryty těžbou kamene. Jsou zajímavým dokladem vulkanické činnosti a jsou jako esteticky působivé prvky v krajině cílem neturistických exkurzí.

Výhled z nově vybudované vyhlídky na Kokašice

GPS pozice

N 49° 52.659', E 12° 55.867'
[GPX]

[MAPY.CZ]