česky english deutsch <<< >>>

Krasíkov - Ovčí vrch

Dějiny Krasíkova

Dnes již neexistující ves Krasíkov je sice známa již od roku 1227. Podle architektury hradu, především věže je jeho vznik datován na konec 13. století. Písemné zmínky o hradu jsou ovšem až z roku 1342. Tenkrát byl hrad i jeho majitelé podle tehdejších zvyků přejmenováni na Schwamerg.

Erb rodu Švamberků

Ve 14. Století se toto jméno počeští na Švamberk a obě jména se v historii střídají. Významně zdejší rod promluvil do dějin při husitských válkách, kdy bojovali na straně katolíků. Švamberkové porazili Žižkova vojska v roce 1419 u Nekmíře a zpět dobili Zelenou Horu. Za úspěchy jim připadlo nepomucké a manětínské panství. V roce 1421 však Žižkova vojska zaútočila na Krasíkov, který také dobila. Bohuslav ze švamberka byl zajat a uvezněn. V žaláři změnil názory a přidal se na stranu kališníků. V roce 1425 byl zabit. Na počátku listopadu 1443, však velký požár zničil větší část hradu Krasíkova. Po dobu opravy hradu přesídlil Švamberkové na Zelenou Horu. Švamberkové díky své pomoci katolíkům proti Jiřímu z Poděbrad zíksla hrad Zvíkov a později i Orlík, kam přestěhovali své sídlo.

Erb Krajířů z Krajku

V roce 1544 je Krasíkov prodán Krajíři z Krajku. Ten panství rychle ztratil A hrad se vrátil zpět Švamberkům. Konec hradu začal v roce 1644, kdy došlo k velkému požáru, kdy byl zničen celý hrad i s částí předhradí. V roce 1647 jen provizorně opravený hrad obsadili Švédové. Švamberkové ho dobili zpět, ale za cenu ztráty nedalekého hradu Třebel. Kvůli zničení velké části území neměli na opravu hradu a opravili pouze dvůr pod ním, na který využili kamení z hradu. Tím byl osud hradu zpečetěn.

Zřícenina hradu Krasíkov dnes

Zříceniny západní části hradu ukazují trojhrannou dipsozici. Zachovala se i část raně gotické zdi z počátku 14. století a valeně klenutý sklep, nad kterým stával hradní palác. Ve zbytkách zdí, na které je nyní vyhlídka z renesanční okno.

GPS pozice

N 49° 52.613', E 12° 55.955'
[GPX]

[MAPY.CZ]