česky english deutsch <<< >>>

Krasíkov - Ovčí vrch

Přírodní park Hadovka

Park má svou bohatou geologickou historii zapsanou v kameni. Ta se začíná psát na jihu. Zde se již před více než 500 miliony let v období zvaném starohory (proterozoikum) začaly na dně moře usazovat jemnozrnné sedimenty, které vytvořily jílovce a břidlice. Před 400 miliony let se srazily dva kontinenty Gondwana a Laurussia a vznikl jeden superkontinent Pangea. Při srážce působily na horniny velké tlaky a teploty. To způsobilo přeměnu původních břidlic na fylity, které se vyskytují v jižní části parku.

Poloha České republiky v karbonu

Společně s nimi lze nalézt zbytky pískovců, ty jsou pozůstatkem sladkovodních jezer z konce prvohor, z permu (asi před 250 miliony let). Dále podél toku Hadovky došlo při dalších pohybech kontinentálních desek a následnému vrásnění, které mělo za důsledek přeměnu fylitů v dvojslídné a granátické svory, které se prolínají s hlubinnými vyvřelinami (granity a granodiority), které vznikly ve starohorách a horotvornými pohyby se dostaly na povrch. V druhohorách probíhala pouze eroze. Poslední velkou událostí byla sopečná činnost v třetihorách, kdy v zarovnaném terénu vznikly tělesa tvořená čediči, která jsou i dnes dobře viditelná (Krasíkov, Ovčí vrch a další). Některá z nich byla využita ve středověku pro vybudování hradů. Geologické procesy se nezastavují ani dnes. Okolní terén je zarovnáván a zvětralý materiál je odnášen potoky. Na jejich březích se ukládá ve formě novodobých sedimentů, které jsou tvořeny písky a štěrky vzniklých z původních hornin.

Mlok skvrnitý

Přírodní park Hadovka byl vyhlášen v roce 1980. Jeho plocha činí 2020 ha. Jeho území obsahuje zalesněné údolí potoka Hadovka a její největší přítok Podhájský potok. Leží v Krasíkovské vrchovině v nadmořské výšce 400 – 700 metrů. Přírodní park je významný výskytem chráněných rostlin a živočichů. Jsou zde skaliska s velmi vzácným vstavačem bledým (Orchis pallens). V chladném údolí potoka žije mlok skvrnitý (Salamandra salamandra).

Květ vstavače

GPS pozice

N 49° 52.189', E 12° 55.869'
[GPX]

[MAPY.CZ]