česky >>>

Krasíkov - Ovčí vrch

Krasíkov

Hrad Švamberk stojí na čedičovém vrchu Krasíkov 2 km severně od obce Lomy a 1 km západně od vlakové zastávky v obci Kokašice. Patřil mezi nejdůležitější hrady v západních Čechách. Mohutné čedičové sloupce se staly součástí opevnění u bývalé brány a jsou patrné i v příkopu mezi kostelem a severní věží. Pukliny, které rozdělily čedičovou taveninu na šestiboké sloupce, vznikly důsledkem smršťování lávy v průběhu chladnutí. Vytvářely se kolmo na plochy chladnutí. Na Krasíkově je tloušťka čedičových sloupců zhruba dvojnásobná než na jiných lokalitách. Jejich tloušťku ovlivnila především rychlost tuhnutí.

Kresba předpokládané podoby hradu

Prvním držitelem hradu byl Jiří ze Skviřína purkrabí z Přimdy. Pozdější majitelé hrad i rod přejmenovali podle německého názvu svého znaku, stříbrné labutě v červeném poli, na Schwanberg. Během husitských válek byl hrad v r. 1421 dobyt husity. Hynek Krušina ze Švamberka opravil hrad po požáru v r.1433. V r. 1510 byla v prostorách hradu vykopána nová studna. Od r. 1530 byl hrad doplňován o nové stavby. V r. 1615 byl postaven na hradě kostel. V průběhu třicetileté války Švamberk v r. 1644 vyhořel a v r. 1647 byl obsazen švédským generálem Wranglem. Pak hrad zcela zpustl a udržován byl pouze kostel.

Krasíkov – rytina podle kresby F.A. Hebera (1848)

Opevnění lemovalo přístupovou cestu k hradu až k úpatí kopce. Cesta vstupovala z předhradí do hradu dvěma branami, obcházela hradní baštu v čele předhradí, a byla střežena okrouhlou věží ve vnějším hrazení. Jádro hradu leželo za širokým příkopem, v němž se doposud dochoval skalní mostní pilíř původního vstupu. Jádro mělo trojúhelníkový tvar, v jehož zadním vrcholu stál okrouhlý bergfrit. K bergfritu přiléhal podsklepený palác, ze kterého zbylo jen velké torzo vnější stěny. V areálu hradu je dodnes zachován rozsáhlý renesanční sklep s klenutou valbou, který souvisí s palácem při věži. Kaple sv. Máří Magdalény byla postavena v 17. století a stala se rodovou hrobkou Švamberků. Kostel byl renovován počátkem 18. století.

Krasíkov (před rokem 1945)

GPS pozice

N 49° 52.683', E 12° 56.007'
[GPX]

[MAPY.CZ]