česky <<< >>>

Konstantinovy Lázně

Zastávka Břetislav

Osada je pod správou Konstantinových Lázní a prvně je zmiňována v roce 1379. Ves leží v hlubokém údolí Čelivského potoka, v jehož okolí je několik vývěrů železité minerálky, které způsobují zabarvení jeho koryta do oranžova. minerálky vyvěrají je zdejších grafitických fylitů, které jsou prostupovány metamorfovanými (přeměněnými) bazalty, tufy a tufity starohorního stáří. Obec se skládá ze17 obývaných a 6 rekreačních stavení. Žije zde asi 30 obyvatel. Z historie je o Břetislavi málo známo. Po roce 1379, kdy ji vlastnil Puta z Gutštejna, podléhala spolu s Okrouhlým Hradištěm, Bezemínem a Poloučany stejným panstvím. V roce 1549 prodal Viktorin z Gutštejna kmenový hrad Gutštejn s pěti místy k němu příslušnými, mezi nimi také Břetislav, Hansu Elbogenerovi z Unterschonfeldu. Pozdějšími statkáři byli páni ze Švamberku a knížata z Löwensteinu. Při velkém požáru okolo roku 1870 vyhořely selský dvůr, pivovar i hostinec.

Motorové vozy M 131.1 obsluhovaly místní stanici v letech 1955–1978 a dodnes při nostalgických jízdách

Vznik zdejší vlakové zastávky je spojen s počátky motorizace osobní dopravy na lokálce, teprve s lehkými motorovými vozy bylo možné obsluhovat zastávku umístěnou ve stoupání 25 promile. Plechový přístřešek pochází patrně ze sedmdesátých let minulého století, standardní 40 metrů dlouhé panelové nástupiště bylo zbudováno v roce 1980. Osadou Břetislav prochází naučná stezka Ke studánce lásky a cyklotrasa č.2220 Konstan­tinovy Lázně – Černošín. Asi 400 metrů před zastávkou Břetislav směrem od Strahova je z vlaku možné pozorovat zbytky nakládací rampy kamenolomu na Hradišťském vrchu.

Jízdní řád

Zastávka Břetislav

GPS pozice

N 49° 52.394', E 12° 58.047'
[GPX]

[MAPY.CZ]