česky english deutsch <<< >>>

Konstantinovy Lázně

Těžba rumělky

Okolní terén je zbrázděn množstvím trychtýřovitých jam, které jsou pozůstatkem po staré těžbě rumělky. Rtuťový důl na pozemcích tepelského kláštera se připomíná již v r. 1549, největší intenzity nabyla těžba na přelomu 17. a 18. století. Těžilo se mělkými šachticemi, které byly hloubeny do zvětralých břidlic s rumělkovým zrudněním. Vydobytá hornina se na místě plavila – pozůstatky po drobných nádržích a vodních příkopech jsou patrné dodnes. Celkové množství rumělky vytěžené u Bezdružic je podle rozsahu stařin cca 300300 m a zjištěného obsahu 25–30 g/t odhadováno pouze na desítky kilogramů až jednotky tun. V 70. letech minulého století proběhl v okolí Bezdružic geologický průzkum. Bylo zjištěno, že rumělka spolu s nehojným pyritem tvoří impregnace, výplně trhlinek a zrnitá hnízda ve fylitu pronikaném křemenem mléčně bílé barvy.

Výchozy fylitu, v kterých se vyskytuje cinabarit

Rumělka neboli cinnabarit se zde nacházel vzácně kusový, daleko více však jako zrnitý minerál, často také jako zrnitá masa či povlaky. Rumělka je jedním z mála sulfidů, u něhož můžeme ještě dnes pozorovat, jak vzniká, a to v termálních pramenech o teplotě asi 80 °C v oblastech dohasínající sopečné činnosti (např. na Kamčatce). Rumělka je nejdůležitější rudou, z níž se získává rtuť, jejímiž největšími producenty na světě jsou dnes Rusko a Španělsko.

Cinabarit (rumělka)

Rtuť je jediný tekutý minerál a vyskytuje se cínově bílá v podobě drobných kuliček právě na rumělce. Využívá se zejména v měřicí technice a k amalgamaci zlata a stříbra (hlavně při jejich těžbě). Je velmi jedovatá. Výskyt rumělky u Bezdružic je z ekonomického hlediska bezvýznamný, má ale velký význam z hlediska metalogeneze. Dosud nevyřešena je otázka vzájemného vztahu zlatého a rtuťnatého zrudnění. Ryzí zlato a rumělka se sice společně vyskytují v náplavech potoků (např. pravostranný přítok Úterského potoka jižně od Potína), v primární hornině vedle sebe ale zatím nalezeny nebyly.

Možné známky po těžbě rumělky

GPS pozice

N 49° 53.338', E 13° 1.120'
[GPX]

[MAPY.CZ]