česky english deutsch <<< >>>

Konstantinovy Lázně

Konstantinovy Lázně

Konstantinovy Lázně jsou jediným lázeňským místem v Plzeňském kraji. Geologický podklad oblasti tvoří fylity, místy s vysokým obsahem grafitu a pyritu, s vložkami metadrob a metabazitů (předpona meta- znamená, že horniny podlehly metamorfóze, droba je klastický sediment s převahou úlomků hornin, bazity jsou sopečné horniny čedičového složení). Tato slabě metamorfovaná série přechází u Dolních Polžic a Bezdružic směrem k severozápadu do svorů. Nad parovinný reliéf výrazně vystupují třetihorní vulkanity (Ovčí vrch, Krasíkov-Švamberk, Kozí vrch a Hradišťský kopec).

Přízemí hotelu Alžbětin Dvůr v Konstantinových Lázních sloužilo jako čekárna a výdejna jízdenek (vlevo) až do roku 1962, kdy byla dostavěna nová zastávka s nádražní budovou asi 100 metrů blíže

Oběh prostých podzemních vod je vázán na mělké pásmo povrchově zvětralých krystalických břidlic pod kvartérním pokryvem. Hlubší je oběh na zlomových systémech, které jsou současně i přívodními dráhami juvenilního oxidu uhličitého. Nejvýznamnější jsou zřídelní linie konstantinolázeňská a břetislavská, které mají směr S-J až SZ-JV. Vůči nim je příčná polžická linie s několika prameny minerálních vod mezi Konstantinovými Lázněmi a Kokašicemi. Chemismus kyselek v celé oblasti je hydrogenuhliči­tanový, železnatý, vápenato-hořečnatý až sodno-vápenato-hořečnatý. Pouze u Starých Lázní se v prostředí grafitických a pyritických fylitů tvoří vody síranové.

První zmínky o sirném prameni vyvěrajícím v bažinách západně od Nové Vsi pocházejí z 16. století. K lázeňským účelům byl pramen zvaný Smraďák (Stinker) využíván od počátku 19. století. V roce 1875 byl jižně od něj zahájen provoz nových lázní, kolem kterých se začala rozrůstat nová obec pojmenovaná později podle knížete Konstantina Dominika Löwensteina. Lázně byly založeny na pětici léčivých minerálních pramenů, ze Starých Lázní sem byl také přiváděn sirný pramen potrubím. V letech 1933–1934 byla jímání zrekonstruována a kyselky soustředěny do tří pramenů – Štolového, Žofie a Karel. V 60. letech minulého století byly jímky zlikvidovány a vývěry zachyceny novými vrty. V současné době je veřejnosti přístupný pramen, který je zachycen v lázeňském parku 40 metrů hlubokým vrtem BV-11. Pramen a stejně tak i hlavní lázeňská budova jsou pojmenovány podle významného českého kardiologa, profesora Bohumila Prusíka (1886–1964).

Lázeňský dům

Konstantinovy Lázně jsou zaměřeny na prevenci, léčbu a rekonvalescenci při kardiovaskulárních chorobách. Mezi vedlejší indikace patří především choroby pohybového systému, výměny látkové a dýchacího ústrojí.

Kaple Marie Lurdské Konstantinovy Lázně

Užitečné informace

Infocentrum: Kontakty: Email: infokl@seznam.cz Internetové stránky: http://infokl.cz/ Telefon: +420 374 625 4­50 Vedoucí: Ing. Libuše Sittová
Provozní doba : 1.7. až 31.8. denně ...............9:00 až 16:00 hodin 1.9.až 30.6. Čt, Pá a So .....9:00 až 16:00 hodin

Hasičské muzeum Provoz muzea je celoroční e – mail: hasici.konstlazne@seznam.cz Vstup – dobrovolný

Provozní doba :

Hasičské muzeum

GPS pozice

N 49° 52.862', E 12° 58.871'
[GPX]

[MAPY.CZ]