česky english deutsch >>>

Konstantinovy Lázně

Hradišťský vrch

Hradišťský vrch byl pojmenován podle zachovaných zbytků jednoho z největších hradišť pozdní doby bronzové. Lávový výlev, který Hradišťský vrch (632,2 m) tvoří, odolával odnosu okolních měkčích hornin a v současnosti představuje stolovou horu o 100 metrů převyšující okolní terén. Plochá vrcholová plošina poskytla ideální podmínky pro budování hradiště v 9. století před naším letopočtem. Bylo sídlem germánského kmene Markomanů, které v období stěhování národů vytlačili Slovani. Později již nebyl vrch osídlen. Proto patří k nejzachovalejším hradištím doby bronzové. Hradiště zaujímá plochu 50 ha a obvodové valy silného opevnění měří více než 3,7 kilometru. Valy nejsou jedinou památkou. Dochovaly se i zbytky bran. Severozápadní část hradiště byla zničena těžbou čediče, která probíhala v lomu v letech 1906–1997. V roce 1995 byla významná archeologická lokalita vyhlášena za Národní kulturní památku. Na úpatí kopce byla v roce 1990 vyhlášená přírodní rezervace Hradišťský vrch. Leží v nadmořských výškách od 580 do 630 m. Na území o rozloze 12,79 ha je chráněn lipový a dubohabrový les a teplomilná doubrava. V bohatém podrostu se vyskytuje kopretina chocholičnatá, hrachor lesní, kručinka německá, skalník obecný, na jihu kopce kokořík vonný, vemeník dvoulistý nebo kociánek dvoudomý. Vrch je domovem sov, jako např. kalouse ušatého, puštíka obecného nebo výra velkého.

Čelo opuštěného lomu odhaluje čedičové těleso

Naučná stezka Hradišťský vrch tvoří okruh dlouhý 5 km. Začátek je na kraji lesa vedle požární nádrže na jižním okraji Konstantinových Lázní. Stezka byla vyznačena v r. 1998. Na trase je rozmístěno 6 zastavení, která popisují pravěké osídlení z halštatského období pozdní doby bronzové, výskyt vzácných a pozoruhodných rostlin a živočichů a. v blízkosti pátého zastavení překrásné výhledy do okolí.

Pohled z Hradištského vrchu přes lom na Krasíkov

Výhled do údolí Hadovky

GPS pozice

N 49° 52.291', E 12° 59.172'
[GPX]

[MAPY.CZ]