česky english deutsch <<< >>>

Kladruby

Kostel Sv. Jakuba Většího

Kladrubskému náměstí dominuje kostel svatého Jakuba. Dnešní podobu získal v letech 1772–1779. Před tím zde stával gotický kostel, o něm je první zmínka z roku 1396, kdy byl připomenut jako filiální ke kostelu sv. Petra, jenž stával v místech nynějšího hřbitova do roku 1796. Kostel byl poškozen v době husitských válek a pak ještě požárem. V roce 1722 se propadl strop. To byl poslední impulz k přestavbě. V roce 1792 byl povýšen na farní. Brzy nato byl zrušen hřbitov, který se u něho nacházel. V roce 1843 znovu vyhořel a místo věžní báně měl dřevěnou nízkou střechu. Výška kostela je 36 m. Ve výklenku do náměstí je socha sv. Jakuba, patrona všech horníků. Přes Kladruby vedla ve středověku důležitá mezinárodní cesta. Trasa cesty byla lemována prastarými kamennými kříži, které se nacházely většinou u odboček z těchto cest do přilehlých vesnic, nebo důležitých křižovatek. Mnohé z těchto křížů byly během dlouhých staletí poničeny, nebo zapomenuty, jiné zůstaly. Používáním silniční a polní mechanizace byl často jejich povrch narušován, proto bylo rozhodnuto přenést některé do jednoho místa. Několik z nich je tedy vsazeno před vchodem do kostela na náměstí v Kladrubech.

Kladrubská hlavní ulice se starou kašnou

Na náměstí u kostela stojí morový sloup. Byl postaven roku 1701. Je zhotoven v barokním stylu z pískovce. Na vrcholku je soška Panny Marie s mečem v prsou. Na úzkém čtyřbokém sloupku jsou reliéfy ze všech stran symbolů umučení.

Panenka Marie v kostele

Poslední památkou na náměstí je kašna, která byla součástí kladrubského vodovodu. V listinách je zmiňována již roku 1584. Kašna byla původně zastřešená dřevěnou stříškou. Podobných kašen bylo po městě vystavěno několik. Po vybudování moderního vodovodu, nebyly již kašny v provozu. Pozůstatky některých můžeme najít ještě nyní, například proti škole. V roce 1991 byla obnovena kašna na náměstí jako okrasná s malou fontánkou.

Oltář kostela

GPS pozice

N 49° 42.893', E 12° 58.918'
[GPX]

[MAPY.CZ]