česky english deutsch <<< >>>

Kladruby

Úhlavka

Údolí Úhlavky prochází horninami kladrubského masivu. Kladrubský masiv je těleso granitoidních hornin, ležící na ploše 90 km2 poblíž Kladrub u Stříbra, protažené severojižním směrem. Masív je tvořen zejména porfyrickým biotitickým granodioritem a biotitickým granitem středně zrnitým, většinou porfyrickým. Množství porfyrických živců v granitu silně kolísá, takže místy bývají vyvinuty i stejnoměrně zrnité odrůdy. Místy se objevují i velmi hrubozrnné odrůdy, připomínající pegmatity. V západní části masivu se také objevují vyrostlice křemene. Naproti tomu všechny typy granodioritu jsou dokonale všesměrné. Pouze v okolí poruchových pásem lze pozorovat mylonitizaci, která způsobuje vznik břidličnatých hornin s okatou strukturou, v níž vyrostlice živců jsou uloženy v rozdrcené a paralelně uspořádané základní hmotě. Zvláštní typ zde představuje růžová dvojslídná až muskovitická hrubozrnná žula, která obsahuje minerály ortoklas, mikroklin, oligoklas, křemen, apatit, zirkon a dokonce i andalusit a fluorit.

Úhlavka pramení zhruba 1,5 km východně od Přimdy, nedaleko vsi Velké Dvorce, v nadmořské výšce 635,3 m. Odtud teče nejprve východním směrem, napájí rybník Peklo, protéká vsí Souměř a městečkem Stráž. Mezi Stráží a Boněticemi vzdouvá její vody Dlouhý rybník. Tento rybník napájí i její větší pravostranný přítok Čaňkovský potok. Dále protéká obcemi Staré Sedlo a Prostiboř. U Prostiboře se Úhlavka otáčí na severovýchod. Zhruba 6 km odtud tímto směrem přijímá zleva na říčním kilometru 11,9 svůj nejvýznamnější přítok Výrovský potok, který je dlouhý 21,7 km. Zhruba 6 km po proudu protéká říčka městem Kladruby. Od Kladrub se Úhlavka klikatí sevřeným údolím na sever k městu Stříbro, kde se vlévá zprava do Mže.

Dnes již neexistující most pře Úhlavku (kolem 1940)

GPS pozice

N 49° 42.649', E 12° 59.221'
[GPX]

[MAPY.CZ]