česky english deutsch <<<

Gutštejn - Šipín

Šipín

Pravěké a raně středověké hradiště Šipín leží na ostrožně nad soutokem Hadovky a Úterského potoka přímo naproti Bezemínskému hradišti. Systematický archeologický výzkum nebyl na hradišti dosud proveden. Datování osídlení na lokalitě se opírá pouze o zlomky keramiky získané povrchovými sběry na horní ploše hradiště a na svazích ostrožny. Kromě nečetných pravěkých zlomků (doba bronzová) byly získány zlomky raně středověké keramiky z 9. až 12. století. Raně středověké hradiště v Šipíně patrně nahradilo starší Bezemínské hradiště, které zaniklo někdy v průběhu druhé poloviny 9. století.

Tlustou čarou je znázorněn průběh opevnění

Opevnění hradiště se dochovalo jen v úsecích, především na čelní straně, kudy vedl přístup na plochu ostrožny. Je tvořeno hlubokým příkopem a dvěma za sebou ležícími, poměrně mohutnými valy až do výšky 4 metrů.

Zbytky valu

Na místě původního hradiště vznikl později kostel. První zmínka o něm je z roku 1352. O vzhledu staršího kostela sv. Barbory nejsou zprávy. Dnešní barokní stavba vznikla až ve druhé polovině 18. století.

Kostel sv. Barbory

Zajímavou památkou jsou i kamenná sloupová boží muka, ležící při vstupu na lokalitu, nedaleko starého valového opevnění hradiště.

GPS pozice

N 49° 51.402', E 12° 1.972'
[GPX]

[MAPY.CZ]