česky english deutsch <<< >>>

Gutštejn - Šipín

Pod Šipínem

Lokalita se nachází nad soutokem Úterského potoka a Hadovky. Vodní tok vytvořil hluboko zařízlé údolí do okolní plošiny, která je tvořena fylitickými břidlicemi a drobami, které přecházejí až v chloriticko-seritické fylity svrchních starohor (před 1 miliardou – až 550 miliony let). V údolí na těchto horninách vznikly půdy typu kambizemě, dříve zvané hnědé lesní půdy, které jsou nejrozšířenější u nás. Těsné okolí potoka lemují gleje, které leží na deluviofluviálních sedimentech. Ty jsou podmáčené s vysokou hladinou spodní vody a pravidelně zaplavovány.

Výchozy říčních naplavenin

Malá přírodní památka Pod Šipínem o rozloze 0,17 hektaru byla vyhlášena v roce 1965. Předmětem ochrany je populace pérovníku pštrosího (Matteuccia struthiopteris).

Chráněný porost pérovníku pštrosího je zde vázán na úzký lem olšin u břehu Úterského potoka, protože tato kapradina potřebuje stinné vlhké stanoviště. Rostlina vytváří tlustý šupinatý oddenek, s četnými kořeny a postranními dlouhými podzemními výběžky, kterými se rostlina ve vhodných podmínkách rychle rozrůstá v humózní vlhké půdě. Je přímý a dorůstá délky až 50cm. Z fauny je zajímavý výskyt pestřenky Rhingia campestris, hnojník Aphodius reyi nebo mandelinky Chrysomela cuprea.

Výchozy fylitů starých přes 700 milionů let

Na náhorní plošině na ostrohu jv. od soutoku Hadovky a Úterského potoka. Vzniklo v raném středověku hradiště o rozloze cca 1,5 hektaru a délce valů 450 metrů. Dodnes se zachovalo 8 metrů. Dnes zde stojí nově opravený kostel sv. Barbory se hřbitovem, objekt fary, bývalé školy a hospody. Hradiště bylo původně datováno do 10. až 13. století. Archeologické průzkumy v 80. letech 20.století našli kromě středověkých střepů i artefakty z doby bronzové. Nyní tedy není jasné, kdy opevnění vzniklo. Toto hradiště naleznete, pokud půjdete dále po červené a na rozcestníku Šipín odbočíte do obce. Hradiště stávalo po pravé straně.

Opilý les je projevem sesouvání svahu

GPS pozice

N 49° 51.621', E 13° 2.028'
[GPX]

[MAPY.CZ]