česky english deutsch >>>

Dolní Víska

Horní a Dolní Víska

V okolí osady Horní Víska se vyskytují středně až vysoce přeměněné usazené a vyvřelé výlevné horniny domažlického krystalinika. V základní hmotě bývalých usazených hornin najdeme pod lupou či pod mikroskopem některé zajímavé minerály jako načervenalý granát, hnědý staurolit, světle modrý kyanit či bílý, vláknitý sillimanit. Vyvřelé výlevné horniny, snad původně podobné čedičům, byly přeměněny na jemnozrnné amfibolity, které tvoří v okolí osady nepravidelné horninové pruhy o nevelké mocnosti. Kdysi se tyto horniny usadily v moři koncem starohor a poté prošly několikerou tepelnou i tlakovou regionální metamorfózou (přeměnou).

Horní a Dolní Víska na mapě 1. vojenského mapování (1764–1768)

V tiché lesnaté krajině se zastavil čas a i dnes zde procházejí jen prašné cesty, stály dvě vísky. Horní a Dolní Víska. I když stály pouze 500 metrů od sebe, každá patřila jinému panství. Dolní Víska byla zmiňována v roce 1664 a po celou dobu patřila třebelskému panství. Starší Horní Víska, situována severovýchodně ve středu členitého a skalnatého výběžku žulového masivu je zmiňována již roku 1572. Původně patřila ke statku Zádub, potom přešla pod správu Švamberku, aby nakonec byla připojena k bezdružickému panství Löwensteinů.

Horní a Dolní Víska na mapě 1. vojenského mapování (1764–1768)

Odlehlost obou vsí a jejich poloha na hranici panství neumožnila nikdy jejich velký rozmach. Sídlili zde sedláci, v 17. století je v Horní Vísce pět dvorů a v Dolní tři. Jednalo se o německé vsi. Po druhé světové válce, byli starousedlíci odsunuti a vsi byly znovu dosídleny. Ovšem ani noví usedlíci zde dlouho nevydrželi. Horní Víska zcela zanikla a byla zdemolována v roce 1965. Dnes její hranice ukazuje smrkový les. Naproti tomu Dolní Víska, oficiálně zaniklá v roce 1974, existuje dodnes. Za mylně zaniklou obec můžou úředníci, kteří rekreační objekty považovali za neexistující. Časem se těmto objektům vrací stálé celoroční plnohodnotně využití.

Obnovený podstavec křížku u cesty

GPS pozice

N 49° 51.371', E 12° 51.998'
[GPX]

[MAPY.CZ]