česky english deutsch <<< >>>

Český les

Nové Domky

Částečně zachovalá obec Nové Domky leží na mírném návrší sz. od Rozvadova. V okolí vsi vystupují horniny rozvadovského granitového masivu s kontaktně přeměněnými horninami pláště masivu. Granitový masiv je velmi komplikované těleso, tvořené zde středně zrnitou biotit-muskovitickou žulou, která místy obsahuje i turmalín. Místy se v žule vyskytují drobné žilky světlého aplitu. V žule se často vyskytují drobné uzavřeniny (xenolity) krystalinických hornin pláště masivu, které přecházejí ve šmouhovité agregáty biotitu. Vzácně se v žule vyskytují wolframit a fluorit. Horniny pláště představují hlavně rohovce, které obsahují minerály, jako např. cordierit, hypersten a korund. Ves byla založena až koncem 17. století správou panství Velké Dvorce, postupně se ale vyvinula v poměrně velkou osadu, ve které před válkou žilo téměř 750 obyvatel. Po válce bylo německé obyvatelstvo vysídleno a osada se dostala do těsné blízkosti hraničních zátarasů "železné opony“.

Bývalé sídlo pohraniční stráže

Období do roku 1990 přežilo pouze 10 usedlostí a kostel, který leží na jižním okraji vsi. Empírová stavba kostela z 40. let 19. století byla po válce zdevastována. U kostela je pomník obětem 1. světové války a zpustošený hřbitov, zčásti obnovený po roce 1990.

Nově upravovaný německý hřbitov u kostela

Veškerá jiná zástavba v této části vsi zmizela bez výraznějších stop, stejně jako západní část vsi, která ležela „za dráty“. Na severním okraji osady se dochovala pěkná dřevěná hájovna a vedle ní objekt bývalých kasáren pohraniční stráže. Proti němu pomníček, který připomíná přestřižení drátů hraničních zátarasů 25.12.1989 teh­dejšími ministry zahraničí ČR a SRN. Tím začala likvidace tzv. "železné opony“.

Pamětní deska k pádu Železné opony

GPS pozice

N 49° 41.231', E 12° 32.483'
[GPX]

[MAPY.CZ]