česky english deutsch <<< >>>

Broumov

Broumovská bučina

Podloží přírodní rezervace leží na rozhraní cordieritckých rul a slaběji metamorfovaných hornin, které vystupují především ve strmé skalní stěně a na vrcholovém hřbítku. Cordieritcké ruly vznikly kontaktní přeměnou (metamorfózou), která dosáhla takové intenzity, že v nich vykrystalizoval modrý minerál. Dominantou z geomorfologikého hlediska je mohutný skalní srub, který vznikl mrazovým zvětráváním. Dalším projevem eroze je vznik suťových polí. Vznikají nahromaděním materiálu z vrcholových skalních partií a stěn. Tato pole jsou většinou porostlá tzv. suťovým lesem.

Poloha přírodní rezervace

Broumovská bučina se nachází na svahu nad pravým břehem Hamerského potoka. Na ploše více než 26 ha byla v roce 1988 vyhlášena přírodní rezervace. Rezervace chrání téměř původní bučiny a velmi zachovalým vegetačními patry. Bylinné patro je velmi rozmanité, ze vzácných rostlin lze uvést oměj vlčí (Aconitum vulparia), dymnivku dutou (Corydalis cava), měsíčnici vytrvalou (Lunaria rediviva), sasanku pryskyřníkovitou (Anemone ranunculoides), starček hajní (Senecio nemorensis) nebo netýkavku velkokvětou (Impatiens noli-tangere).

Netýkavka nedůtklivá

Ze stromů se kromě buků vyskytují javor, lípa a jeřáb, které patří do přirozené skladby lesa. Lesy obývají typické druhy zvířat jako srnec, zajíc, liška. Z obojživelníku lze v nižších polohách spatřit mloka skvrnitého nebo ropuchu.

Ropucha obecná

Od bučin se liší bohatší rostlinou skladbou. Ve stromovém patře převládají javory, lípy, jasany a jilmy někdy nazývané suťové dřeviny. V keřovém patře převažuje líska obecná, zimolez černý nebo tis červený. Rostliny bylinného patra přesahují z okolních bučin, typická je kopřiva a vlhkomilné rostliny z údolních stanovišť. Na svazích suťových lesů se dále projevuje výrazný půdotok. Půdy jsou s vysokým obsahem skeletu a živin. Suťové lesy tvoří pouze porosty na malých plochách.

GPS pozice

N 49° 53.361', E 12° 34.859'
[GPX]

[MAPY.CZ]