česky english deutsch <<< >>>

Broumov

Hamerský potok

Potok protéká horninami moldanubika Českého lesa. Pohoří je tvořeno rozmanitými jednotkami biotitických a muskoviticko-biotitických rul a amfibolitů. Biotitické ruly obsahují místy minerál sillimanit a tvoří základní a převládající horniny v podloží rašelinných půd a rašelinišť. Horniny, díky velkému podílu biotitu, jsou šedé barvy a jen v sousedství poruchových pásem mají nazelenale šedou barvu a stávají se drobnozrnnější. Tyto horniny jsou výrazně břidličnaté, s hojnými drobnými ložně šmouhovanými čočkami metatektu, který vytvoří v tmavé hornině světlejší proužky. Obsahují rovněž polohy s výraznou páskovanou texturou, způsobenou střídáním slídou bohatých pásků a poloh s pásky bělavě šedými. Ne příliš často se v hornině objevuje větší množství světlé slídy – muskovitu. Z jihu zasahují do povodí Hamerského potoka cordieritické ruly.

Rybník na Hamerském potoce poblíž Neu Haimhausen

Hamerský potok je významný levostranný přítok řeky Mže. Potok pramení jihovýchodně od vrchu Čupřina (864 m) v Českém lese. Délka toku činí 33,6 km. Dva kilometry od pramene vtéká na území Německa, kde protéká obcí Mähring, pod kterou se obrací na jihovýchod a vrací se zpět na české území. Jihovýchodní směr si udržuje až k městu Planá, u něhož se stáčí více k jihu. Na dolním toku bývá též nazýván Tichá.

Nístěj, měchy a buchar s kovadlinou. V popředí vodní proud na chlazení železa.

Název získal podle hamrů, které stávaly na jeho březích. Hamry byly kovářské dílny, které byly vybaveny stroji poháněnými vodním kolem. Ze železa, které se ve vysoké peci vytavilo, se v hamrech vykovávaly tzv. šíny. Byl to nejzákladnější druh zkujněného železa. Jeden šín vážil 2–2,6 kg. Šíny se počítaly na svazky, otepi nebo kopy. Svazek či otep šípů vážil 34–39 kg.

Tavení rudy

Mimo obyčejné šíny se vykovávaly ještě obruče na sudy a tyčové železo. Jedna tyč vážila 1,5–3 kg. Při hamru byl většinou kolař, který koval srpy a kosy. Bylo-li třeba, vyráběl se v hamru i plech nebo hřebíky.

GPS pozice

N 49° 53.091', E 12° 37.078'
[GPX]

[MAPY.CZ]