česky english deutsch >>>

Broumov

Broumov

Geologický podklad tvoří moldanubické ruly. Ruly byly v původní formě nejspíše drobové a břidličné horniny flyšového rázu a různé zrnitosti. Během kadomského a variského vrásnění za vysokých teplot a středních až nízkých tlaků byly původní horniny přeměněny (metamorfovány) na biotitické až biotiticko-muskovitické ruly. Ne příliš hojně se v nich vyskytuje i modrý minerál cordierit. Během vrásnících procesů a tepelné přeměny zřejmě do nich pronikly i křemenné žíly s obsahem rudních minerálů. Jánský zámek (Johanneshof) získal název podle sochy Jana Nepomuckého, která dříve stávala poblíž nedalekého mlýna. Někdy se zámeček označuje jako Kastnerův (Kastner Schlösschen). Je pokládaný za nejstarší zámek v okolí. První panské sídlo bylo v Broumově postaveno v 16. století. To se ovšem nepovedlo lokalizovat. Zámek, jehož zakladatelem byl rod Haimhausenů, Byl s největší pravděpodobností postaven v letech 1623–1742. Za tu dobu se na zdejším panství vystřídali Theodor z Haimhausen, (zemřel roku 1 626), po něm panství spravoval Jan Albrecht (zemřel roku 1659), Jan Vilém (zemřel roku 1683), František Ferdinand (zemřel roku 1724). V letech 1724 až 1793 držel panství Zikmund Haimhausen. Podle druhé teorie, která je méně pravděpodobná já zámek mladší. Teorie vychází z jeho pozdně barokní a klasicistní podoby. To by jeho vznik posunulo na konec 18. století. Jisté je, že musel stát v roce 1818, kdy zemřela Johana, dcera a dědička Zikmunda Haimhausena, protože zámek byl na seznamu pozůstalosti. Zámek je nyní zchátralý. Jedná se o obdélníkovou patrovou budovu, postavenou v pozdně barokním a klasicistním slohu. Severní i jižní průčelí je sedmiosé, východní a západní čtyřosé. V přístavku přibližně uprostřed jižního průčelí je umístěno sociální zařízení. V přízemí prochází středem zámku ve směru severojižním dlouhá chodba s nevýraznými portály na obou koncích.

Svatovítský zámek přestavený na hotel

Socha sv. Víta

GPS pozice

N 49° 53.345', E 12° 36.537'
[GPX]

[MAPY.CZ]