česky english deutsch <<<

Bor

Loreta

Město Bor u Tachova je dostupné vlakem a Loreta je z nádraží vzdálena jen kilometr. Loreta se nachází v blízkosti borského zámku. Je částečně zrekonstruována a veřejnosti je přístupná po domluvě s panem páterem. Do města je možné dojet i autobusem. Loreta se nachází ve středu města v blízkosti křižovatky ulic Plzeňská a Strážská. Loreta byla založena 25.května v roce 1668 paní Isabelou von Götzen, majitelkou zdejšího panství rozenou Trčkovou z Lípy a jejím manželem Zikmundem Bedřichem z Kočova. Ranně barokní stavba má čtyři křídla ambitů, která lemují obdélníkové nádvoří, na němž stojí vlastní loretánská cihlová kaple. Zvenčí jsou stěny ambitů bez ozdob. Vstupní portál je ve východním křídle. Uvnitř ambitů jsou arkády na pilířích. Klenby jsou zdobeny malbami, na kterých jsou světci a čeští patroni, 14 svatých pomocníků, evangelisté, proroci, apoštolové a mariánská litanie. Fresky z Kristova a Martinova života zdobí východní trakt. V severním nároží východního traktu je kaple P. Marie Klatovské, která je shodná s protější kaplí P. Marie Čenstochovské. V nárožní kapli je obraz polské Panny Marie z Čenstochové, kterou podle legendy posekal neznámý husita na tváři mečem.Loreta byla vysvěcena v roce 1688 a ze zdejšího chrámu sv. Mikuláše do ní byla přenesena milostná socha černé madony, která je mezi českými kopiemi loretánských sošek patrně největší. Během roku bývá tato soška umístěna v chrámu sv. Mikuláše.

Bor na počátku 18. století

Na konci 18. století zájem o borské poutní místo opadá a kolem poloviny 19. století je Loreta zpustlá. Nový život do areálu lorety vnesl v průběhu 19. století kněz Andreas Riedl, který obnovil i poutě k borské černé madoně. Dne 2. května 1945 byla loreta poničena při ostřelování Boru americkou armádou. K obnovení poutí došlo znovu až 8. září 1991. Poutě v Boru jsou v současnosti hojně navštěvovány množstvím poutníků z Čech i Německa.

Historická fotografie lorety

Loreta z pohledu věže zámku

GPS pozice

N 49° 42.568', E 12° 46.740'
[GPX]

[MAPY.CZ]