česky english deutsch <<< >>>

Bor

Kostel sv. Mikuláše

Kostel Sv. Mikuláše v Boru u Tachova se nachází na náměstí Republiky v obci Bor u Tachova Kostel je zmiňován v roce 1282. Kostelík byl postaven kolem roku 1361 za Bohuslava III. ze Švamberka v gotickém slohu do podoby, která mu zůstala až do roku 1526, kdy byl znovu přestavěn.

Svatý Mikuláš

Z této přestavby se do dnešních dnů dochovala pouze věž, která původně stála uprostřed hřbitova. Bor 22. září 1647 vyhořel a s ním lehl popelem i kostel. V následujících letech byl znovu vybudován do podoby zachycené na stropních freskách v prvním oblouku klenby nad vstupem do sakristie nynějšího kostela.

Východní část borského náměstí na přelomu 19. a 20. století.

V první polovině 18. století byl znovu přestavěn v barokním stylu. Autor barokního projektu kostela není znám, původně se uvažovalo o autorství plzeňského Jakuba Augustona. Stavební práce zahajoval T. V. Ebner a po jeho smrti byl vystřídán J. J. Gerstnerem. V západním průčelí kostela jsou výklenky se sochami sv. Václava a sv. Floriána a nikou s plastikou sv. Mikuláše. Stěny uvnitř kostela jsou členěny mohutnými pilíři se sdruženými pilastry a kladím. Sakristie a oratoř mají klášterní klenby s lunetami. Barokní výzdoba stěn pochází z poloviny 18. století, některé části výzdoby jsou mladší z 19. století. Mezi zařízením vyniká sloupový hlavní oltář od sochaře Jakuba Artschlaga. Hlavní oltářní obraz sv. Mikuláše i malbu Korunování Panny Marie vytvořil Josef Kramolín. Klasicistní kazatelna pochází ze 3. čtvrtiny 18. století. Oltář, který zdobí kostel sv. Martina byl zhotoven J. K Artschlagem podle würzburské předlohy. Další rekonstrukce kostela proběhla až v 80. letech 19. století a v prvním desetiletí 20. století. V rámci oprav po roce 1990 získala věž novou báň krytou měděným plechem. Opraveny byly fasády i fresky v interiéru kostela. Byl vybudován bezbariérový přístup.

Fotografie kostela z počátku 20. století

GPS pozice

N 49° 42.697', E 12° 46.576'
[GPX]

[MAPY.CZ]