česky english deutsch >>>

Bor

Zámek

Historie zámku v Boru u Tachova začíná v roce 1263, kdy je zmiňován vodní hrad, který chránil brod přes řeku a důležitou křižovatku obchodních cest v lesnaté pahorkatině s řídkým osídlením. Gotický hrad byl obehnán vodními příkopy a chráněn vysokou válcovou věží. Borský hrad poznamenaly během staletí mnohé přestavby. Okolí nynějšího Boru patřilo v první polovině 13. století Ratmírovi ze Skviřína. Ratmír nebo jeho synové pravděpodobně založili hrad, který se jmenuje Bor, latinsky Merica nebo německy Haid. Hrad, chránil obchodní stezku, a tak v jeho sousedství vyrostla kupecká osada. Ratmírovi potomci, páni z Boru, pozdější Švamberkové, vlastnili hrad a město do roku 1650. Borský hrad poznamenaly během staletí mnohé přestavby. Na počátku 16. století proběhla přestavba, díky které vznikl jeden z nejvýznamnějších pozdě gotických hradů v Čechách. Na konci 16. století byl rozsáhlý objekt upraven renesančně.

Fotografie zámku

Renesanční podobu si zámek udržel do 18. století. Současnou podobu získalo borské sídlo za Löwensteinů, kteří zahájili ve 30. letech 19. století poslední velkou přestavbu. Průčelí stavby tvoří středověký bergfrit švamberského hradu. Rozsáhlý komplex zámku byl sjednocen v novogotickém stylu fasádou opatřenou věžičkami a cimbuřím, ozdobenou klíčovými střílnami a terakotovými znaky majitelů.

Klenutý strop zámku

Stavebně nejcennějšími částmi zámku jsou interiéry pozdně gotické přestavby, především místnosti se sklípkovými klenbami, zámecká kaple sv. Vavřince a středověká věž s cihlovou helmicí. Kolem zámku je rozlehlý krajinářský park s rybníky. V bohatých dějinách Boru se vyskytují pouze tři šlechtické rody, které město a hrad v uplynulých staletích držely. Ratmírovi potomci, páni z Boru a pozdější Švamberkové vlastnili město až do roku 1650, tedy plných 400 let.

Vytesaný znak Švamberků

Od Švamberků zámek odkoupil Zikmund Bedřich von Götzen. V roce 1720 jej však také on prodal a to Dominiku Markvartovi Löwenstein – Wertheim. Löwensteinové drželi panství až do roku 1945. Po roce 1945 zámek zabavil stát, do konce 90. let 20. století stavba sloužila jako internát zemědělského učiliště. Dnes je zámek v majetku města.

Zámecká věž v Boru má vnější průměr 9,4 m, celková výšku 51 m, výška podlahy ochozu nad nádvořím 28,5 m.

Pohled z věže zámku v roce 1911

GPS pozice

N 49° 42.588', E 12° 46.699'
[GPX]

[MAPY.CZ]