česky english <<<

Broumovská skupina kostelů

Kostel sv. Anny - Vižňov

Stavba kostela

Původní dřevěný gotický kostelík byl opravován v letech 1708 – 9. Roku 1719 byly za opata Zinkeho zahájeny přípravné práce ke stavbě, ta ale byla na 4 roky přerušena. Naplno se rozeběhla v letech 1724 – 25, kdy byl kostel zhruba dokončen. Podle projektu Kiliána Ignáce z roku 1723 jej realizoval zednický mistr z Broumova. Stavby výrazně převýšené věže se účastnil tesař Josef Heinrich Opitz. Do roku 1727 byl kostel dokončován, přičemž souběžně ještě stál v sousedství původní dřevěný kostel.

Patronka kostela – sv. Anna

Sv. Anna je patronkou matek a manželství, šťastného porodu, mlynářů, truhlářů, tkalců, krejčích, provazníků a také čeledínů. Svatá Anna a svatý Jáchym byli údajní rodiče Panny Marie. Podle svatého Jakuba byli manželé zřejmě dosti prosperující pastýři, kteří výtěžek svého hospodaření spravedlivě dělili mezi jeruzalémský chrám, pomoc chudým a vlastní potřeby. Problémem bylo to, že neměli děti. Jáchym odešel do pouště, kde se čtyřicet dní postil a modlil se k Bohu. Po čtyřiceti dnech se mu zjevil anděl a oznámil mu, že jeho modlitby byly vyslyšeny, a slíbil jim narození dítěte. Skutečně se jim přes vysoký věk narodila dcera, které dali jméno Marie.

Pověst – Zaniklý kostel

Nad Stěnavou u Meziměstí se vypíná lesem proslulé návrší, kde se dnes říká U křížku. V dávných dobách v těchto místech stál kostelík zasvěcený svatému Mikuláši, proto se výšině říkalo Niklasberg. Kostelík s farou sloužil společně třem vesnicím – Německým Vernéřovicím, Vižňovu a Ruprechticím. Teprve po jeho zrušení dostali všechny tři vesnice vlastní chrámy Páně, i když dodnes nelze s určitostí stanovit, který z těchto kostelů vznikl jako první. Z kostelíku na návrší Niklasberg nic nezbylo, jenom kamenný kříž při cestě z Meziměstí do Vernéřovic označuje místo, kde stával.

Užitečné informace

Podrobnější informace:

Nejbližší informační centra:

Tipy na výlet:

Důležitá telefonní čísla:

GPS pozice

N 50° 38.683', E 16° 14.333'
[GPX]

[MAPY.CZ]