česky english <<< >>>

Broumovská skupina kostelů

Kostel sv. Michaela - Vernéřovice

Stavba kostela

Na místě dnešního kostela stál původně kostel dřevěný. Ten nechal v roce 1540 postavit opat Matthias a koncem 17. století byl z rozhodnutí opata Tomáše Sartoria rozšířen. Dnešní barokní podoba kostela byla vybudována v roce 1719 – 1720, vnitřní vybavení se dokončovalo v roce 1722, snad podle plánů Kryštofa Dientzenhofera. Nad hlavním vchodem je umístěna mramorová deska s nápisem, jenž v překladu znamená: „Knížeti nebeských zástupů sv. Micheoli věnoval Otmar, opat břevnovský 1719.“ Blízko kostela stojí fara s vyobrazením znaku břevnovsko-broumovského opatství. Dnes zde sídlí obecní úřad.

Patron kostela – sv. Michael

Sv. Michael, archanděl – samotný výraz archanděl znamená „Vůdce andělů“ – je patronem celé církve, vojáků, lékárníků, pekařů, obchodníků, sklářů, slévačů, radiomechaniků, vahařů. Svatým Janem je představen v Apokalypse jako vítězný bojovník s drakem, který znázorňuje satana svrženého na zem.

Zajímavosti z interiéru

Hlavní oltář je dílem Felixe Antonína Schefflera a znázorňuje zjevení sv. Michaela na hoře Gargano.

Pověst – Vernéřovická studánka

Vernéřovická studánka leží asi 2 km západně od centra obce Vernéřovice. Koncem 19. století se okolo zdejšího zázračného pramene začaly postupně budovat kapličky a křížová cesta. Lidé tak chtěli vzdát úctu Panně Marii, která studánku požehnala a tím ji dala zázračnou moc.

Užitečné informace

Podrobnější informace

Nejbližší informační centra:

Tipy na výlet:

Důležitá telefonní čísla:

GPS pozice

N 50° 36.850', E 16° 13.333'
[GPX]

[MAPY.CZ]