česky english <<< >>>

Broumovská skupina kostelů

Kostel sv. Markéty - Šonov

Stavba kostela

Kostel patří k architektonicky nejkvalitnějším a nejpozoruhodnějším stavbám broumovské skupiny a je dokladem jeho autora – stavitele Kiliána Ignáce Dientzenhofera. Jeho stavba byla zahájena roku 1726 a dokončena pravděpodobně o čtyři roky později. Kostel je zajímavě orientován štítovou zdí s věžemi směrem k broumovskému klášteru, který odtud můžeme vidět.

Patronka kostela – sv. Markéta

Sv. Markéta je patronkou těhotných žen, rolníků a pastýřů. Přestože se má za to, že byla osoba svaté Markéty vymyšlena, stala se jednou z nejoblíbenějších světic středověku. Údajně byla dcerou pohanského kněze, která vyznávala křesťanství. Kvůli vyznání ji otec zavrhl a Markéta byla nucena odejít do hor, kde se živila pasením dobytka. Její nápadník, kterého odmítla, ji udal jako křesťanku. Za to byla mučena, rány se jí vždy zacelily. Někdy kolem roku 275 n. l. byla sťata mečem.

Zajímavosti z interiéru

Malbu kostela provedl v roce 1867 František Šrůtek z Náchoda. Zvony v chrámu sv. Markéty byly v roce 1916 rekvírovány (4 z 3) pro válečné účely. Proto byly v roce 1927 pořízeny zvony nové od Oktáva Wintra z Broumova. Tyto zvony až na jeden byly opět zrekvírovány v druhé světové válce. Zvon, který zůstal, byl v devadesátých letech převezen na věž klášterního kostela v Broumově. Mobiliář kostela sv. Markéty byl částečně rozkraden, zbytek uložen v depositáři.

Místní pověst – Smrt čarodějnice ze Šonova

Na kopci po pravé straně cesty mezi Broumovem – Vekou Vsí a Rožmitálem stojí starobylá usedlost, kdysi zvaná Popelhofe. Když se kolem ní šlo černopotockou pěšinou do Šonova, přišlo se ke mlýnu. V kopci se člověk ještě dnes dostane do prolákliny, která kdysi byla zarostlá stromy a křovisky. Tady prováděla svoje neplechy šonovská čarodějnice.

Bydlela v jednom z blízkých domů a obzvláště měla spadeno na krávy starého místního ranhojiče. Byl to mírumilovný člověk, který mnoha lidem vyléčil nemoci a napravil zlomeniny, ale čarodějnice ho nemohla ani cítit. Ať dělal, co dělal, jeho krávy zůstávaly začarované a nedávaly mléko. Když se mu někdy přeci jen podařilo, že se krávy maličko zmátožily, objevila se u něj babizna s prosbou, aby jí napravil prst nebo dal trochu masti. Tím nad ním získala zase moc.

Konečně měli sousedé řádění zlé čarodějnice dost, a rozhodli se vykácet všechny stromy a křoviska u prolákliny. Tak by čarodějnice ztratila místo pro vykonávání svého neblahého řemesla. Když se to babizna dozvěděla, vrhla se před muže na zem a prosila jej, aby to za nic na světě nedělali, ale bylo to marné. Jakmile stromy a křoviny zmizely, čarodějnice těžce onemocněla a brzy zemřela. Ranhojič měl konečně klid a jeho bohulibá živnost očividně kvetla.

Užitečné informace

Podrobnější informace:

Nejbližší informační centra:

Tipy na výlet:

Důležitá telefonní čísla:

GPS pozice

N 50° 35.417', E 16° 23.800'
[GPX]

[MAPY.CZ]