česky english <<< >>>

Broumovská skupina kostelů

Kostel sv. Jakuba Většího - Ruprechtice

Stavba kostela

Původní dřevěný gotický kostel zničil oheň. Archivní prameny spolehlivě datují zahájení stavby nového kostela od roku 1720, kdy byl také položen základní kámen. Autorem projektu byl pravděpodobně Kryštof Dientzenhofer, stavební práce pak řídil jeho syn Kilián Ignác. V roce 1722 byl chrám v hrubé stavbě hotov a rok poté vysvěcen.

Patron kostela – sv. Jakub Větší

Od 14. století je patronem poutníků. Sv. Jakub Větší (nebo také starší) byl galilejský rybář, syn Zebedea a Marie Salome, povolaný Ježíšem spolu s bratrem Janem od rybářských sítí. Spolu s Petrem a Janem byl jedním z nejbližších a nejdůvěrnějších Ježíšových učedníků. Kristus je bral k důležitým událostem: všichni tři byli při vzkříšení Jairovy dcery, při proměnění na hoře Tábor i při Jeho bolestné úzkosti v Getsemanech. Byl jako první z apoštolů popraven kolem roku 44 na rozkaz Heroda I. Agrippy. Jeho hrob ve španělské Kompostele patří k nejslavnějším poutním místům světa.

Místní pověst – Ruprechtický hrobař

V Ruprechticích se vyprávělo, že na místním hřbitově vždy o půlnoci tančí mrtví. Místní hrobař tomu chtěl učinit přítrž tím, že by nebožtíkům sebral rubáše. Bez nich se totiž nemohli vrátit do hrobu.

Jednou o půlnoci, když se mrtví začali scházet ke svému tanci, číhal hrobník na hřbitově, až si tanečníci své rubáše odloží. Pak se jednoho zmocnil a běžel s ním do zvonice, kde se zamkl. Ubohá duše za ním třikrát volala: „Dej mi mou košili!“ Hrobař byl však neoblomný a pokaždé odpověděl: „Tu nedostaneš!“

Protože nemohl do zvonice dveřmi, šplhal kostlivec vzhůru po věži, aby se dostal pro svou košili oknem. Už už se protahoval dovnitř, když odbyla jedna hodina. Tu kostlivec spadl dolů, a hrobař byl zachráněn. Z přestálého úleku, ale brzy nato zemřel.

Užitečné informace

Podrobnější informace

Oficiální stránky obce: www.mezimesti.cz, Ruprechtice jsou součástí města Meziměstí Oficiální stránky Římskokatolické farnosti, Děkanství Broumov: www.broumovfarnost.cz

Nejbližší informační centra:

Tipy na výlet:

Důležitá telefonní čísla:

GPS pozice

N 50° 37.550', E 16° 16.150'
[GPX]

[MAPY.CZ]