česky english <<< >>>

Broumovská skupina kostelů

Kostel sv. Barbory - Otovice

Stavba kostela

Nedaleko dnešní stavby je doložen starší dřevěný kostel zasvěcený sv. Jiří. Novostavba kostela byla zahájena v roce 1725 zřejmě ještě podle původního staršího návrhu Kryštofa Dientzenhofera, který při realizaci upravil jeho syn Kilián Ignác. Hlavní stavební etapa proběhla roku 1726, kdy byl kostel v hrubé stavbě dokončen a následujícího roku vybaven. V letech 1748 – 50 se ještě pracovalo na vnitřním vybavení a úpravách interiéru. Nad hlavním vchodem je umístěna pamětní deska s monogramem opata Otmara Zinkeho a letopočtem 1726 tj. rok, kdy byl kostel sv. Barbory vysvěcen.

Patronka kostela – sv. Barbora

Panna a mučednice patří ke 14 svatým patronům, jež lidé vzývali v nejtěžších chvílích například při morových epidemiích. Dále je patronkou horníků, slévačů, stavebních dělníků, pokrývačů, tesařů a architektů, kameníků, kuchařů a řezníků. Podle legendy byla krásnou dcerou bohatého kupce Dioscura, žila na počátku 3. století v Nikomédii (malá Asie – dnešní Turecko). Otec Barbořin byl zapřísáhlý nepřítel křesťanů. Barbořina matka zemřela velmi brzy a otec dceru vychovával v helenistickém duchu. V úmyslu chránit ji před vlivy „špatného“ světa a nápadníky, zavřel jí do věže, kterou postavil vedle jejich domu a luxusně vybavil. Přesto jeden ze sloužících – tajný křesťan – obrátil Barboru na víru. Byla to její pomsta otci. Když se o tom otec dozvěděl, chtěl, aby se dcera víry zřekla, když odmítla, ze vzteku jí uťal hlavu mečem. V té chvíli vyšlehl z jasného nebe blesk a otce na místě usmrtil.

Zajímavosti z interiéru

V expozici Muzea Broumovska je vystaven deskový obraz Ukřižování z 15. Století, který je jedinečnou památkou svého druhu v celém regionu a byl původně součástí otovického kostela.

Místní pověst – Vodník v Otovicích

Kolem brokerova jezu u železniční zastávky v Otovicích, šly jednou dvě ženy z města z jarmarku. Na stromě do vody uviděly sedět chlapce, a protože věděly, jak bývají děti neopatrné, strachovaly se o něj.

Jedna z nich zavolala: „Ty, chlapče, dej si pozor, ať nespadneš do vody!“ Nato chlapec odpověděl: „Jen si dejte pozor vy, abyste nespadly, jinak si rozbijete své hrnce!“

Jak to dořekl, skočil do vody, že to jen žbluňklo. Ženy se lekly, klopýtly, obě upadly a rozbily si všechny své hrnce. Tu si pro sebe řekly, že to byl určitě vodník.

GPS pozice

N 50° 33.433', E 16° 23.150'
[GPX]

[MAPY.CZ]