česky english <<< >>>

Broumovská skupina kostelů

Kostel Všech svatých - Heřmánkovice

Stavba kostela

Gotický kostel, zmiňovaný roku 1353, po třicetileté válce se stal filiálním a byl spravován farářem ze Šonova. Základní kámen nového kostela byl položen 8. listopadu 1722. Opat Otmar Zinke vybral jako autora plánu Kiliána Ignáce Dientzenhofera. Hrubá stavba byla dokončena a posvěcena roku 1723 a další tři roky se ještě pracovalo na dobudování a dokončování úprav interiéru. V těsném sousedství se zachovala barokní fara.

Svátek Všech Svatých

Slavnost Všech svatých je křesťanský svátek, který připomíná všechny svaté, a to nejen ty, kteří jsou oficiálně kanonizováni, ale také ty, o „jejichž svatosti neví kromě Boha nikdo“. Svátek je slaven napříč křesťanstvím, přičemž církve vzešlé ze západního křesťanství jej slaví 1. listopadu, zatímco východní křesťané první neděli po letnicích. Římskokatolická církev a některé další západní církve navazují 2. listopadu na tento svátek Vzpomínkou na všechny věrné zemřelé, lidově tzv. Dušičkami. V tyto dva dny je zvykem navštívit hřbitov a rodinný hrob a zapálit na něm svíčku.

Zajímavosti z interiéru

Strop kostela je vymalován výhledem do nebes, v polokruhových polích jsou pak namalovány obrazy čtyř evangelistů. Původní malba vzniklá záhy po vybudování kostela, byla přemalována v roce 1865. Vzácným artefaktem v interiéru kostela jsou také dochované varhany.

Místní pověst – O Švédské hlavě

Za třicetileté války (1618 – 1648) se i Heřmánkovičtí setkali se Švédy. Mezi Heřmánkovicemi a Ruprechticemi byla tehdy pole. A právě směrem k Ruprechticím byly „Švédské šance“ (údajně ještě dnes patrné). Tam se císařské vojsko opevnilo. Bylo od Ruprechtic napadeno Švédy a musilo ustupovat do Heřmánkovic. Jeden císařský voják se při ústupu schoval na hřbitově, byl však objeven pronásledujícím Švédem a došlo k souboji na život a na smrt.

Oba padli – císařský přímo na místě a Švéd se ještě dovlekl asi 50 m dolů k šolcovně (budova čp. 1), ke hřbitovní zdi. Zde zůstal ležet mrtvý. Na místě, kde padli, byli pohřbeni. Dva malé kříže ukazovaly hroby obou vojáků. Hrob císařského byl vpravo vedle stávající márnice (u původního dřevěného kostela), švédský hrob se nacházel na vnější straně u hřbitovní zdi vedle vrat na hřbitov. Do této zdi nechal švédský velitel vytesat z pískovce hlavu na jeho památku.

Až v roce l902, kdy se zvětšoval hřbitov a stavěly se nové hřbitovní zdi, byly oba kříže spolu s hlavou vykopány a přeneseny z původních míst a zazděny do nové hřbitovní zdi u brány na hřbitov. Jeden kříž je z červeného pískovce a druhý, poškozený, z pískovce šedého. Mezi nimi „Švédská“hlava.

Užitečné informace

Podrobnější informace

Nejbližší informační centra:

Tipy na výlet:

Důležitá telefonní čísla:

GPS pozice

N 50° 37.933', E 16° 19.328'
[GPX]

[MAPY.CZ]