česky english <<< >>>

Broumovská skupina kostelů

Kostel sv. Václava - Broumov

Stavba kostela

Místo kostela zde původně stála luteránská modlitebna, jejíž násilné uzavření v roce 1618 bylo jedním z podnětů k pražské defenestraci a zahájení stavovského povstání, jako první fáze 30leté války. Po zboření modlitebny zde vybudoval v roce 1676 opat Sartorius dřevěný kostel zasvěcený sv. Václavu. Ten byl potom nahrazen dřevěnou novostavbou podle projektu Kiliána Ignáce Dientzenhofera, který v této době souběžně pracoval při stavbě nového klášterního konventu. Na začátku 50. let 20. století byl kostel uzavřen a používal se jako skladiště. Obnovený kostel byl znovu vysvěcen na svátek sv. Václava 28. září 1995.

Patron kostela – sv. Václav

Svatý Václav byl českým knížetem a světcem a je považován za hlavního patrona české země. Byl synem knížete Vratislava a jeho manželky Drahomíry. Jeho prarodiči byli první historicky doložený přemyslovský kníže Bořivoj I. a jeho žena svatá Ludmila. Václav byl na svou dobu neobyčejně vzdělaný. Byl zavražděn svým bratrem Boleslavem I. Ukrutným ve Staré Boleslavi. Existuje mnoho legend, jak tomu doopravdy bylo – jedna z nich onu událost vypráví takto: „Onoho rána 28. září při cestě do kostela potkal Václav svého bratra. Podle teorie, kterou zastává český historik Dušan Třeštík, rozlítila mladšího Boleslava, který měl s bratrem spory, povýšenost, se kterou ho kníže oslovil. Tasil meč a vrhl se na Václava. Kníže ho však odzbrojil a povalil na zem. Na Boleslavovo volání o pomoc přiběhli jeho družiníci. Viděli Václava, jak s mečem v ruce stojí nad ležícím bratrem. Vrhli se svému pánovi na pomoc a knížete, který se nestačil ukrýt v kostele, kam prchal, ubili. Zastánci této teorie obvykle poukazují na otázky smyslu Boleslavovy cesty za bratrem s cílem zabít ho vlastníma rukama, přičemž připomínají, že jeho bojovníci se nejprve skrývali.“

Zajímavosti z interiéru

Vnitřní výzdoby se kostel dočkal za Opata Benno Löbla roku 1784. Autorem rozsáhlé fresky s názvem Glorifikace sv. Václava je slezský malíř Felix Antonín Scheffler. Obraz na hlavním oltáři znázorňuje sv. Václava a sv. Jana Nepomuckého.

Místní pověst – Vodník a stará panna

Kdysi dávno bydlela na Malém, dříve na Floriánském náměstí jakási stará panna. Jednou chtěla jít na mši o desáté, když narazila na mužíčka v zeleném kabátu. Seděl na kamenných schodech, po kterých měla jít a neustále vykřikoval: „Oběs se, oběs se!“

Od té doby od něj neměla pokoj, až ji skutečně přiměl k tomu, že se ze zoufalství rozhodla oběsit. K jejímu štěstí byl, ale nablízku kovář, který uslyšel ránu, jak odkopla židli. Přišel ještě včas, odřízl smyčku a vrazil staré panně tak silný políček, že přišla k sobě a hned začala vyprávět. Byla kováři nesmírně vděčná, nejen za to, že ji zachránil, ale hlavně z toho důvodu, že si konečně mohla s někým popovídat o svém tápení a se vším se svěřit.

Vyprávěla, jak ji zelený mužíček pronásledoval, jak ji stále našeptával, aby se oběsila, až už byla bez vlastní vůle a nedokázala vzdorovat. Od jejího zachránění jí dal vodník naprostý pokoj, protože se dostala z jeho moci.

Užitečné informace

Podrobnější informace

Nejbližší informační centra:

Tipy na výlet:

Důležitá telefonní čísla:

GPS pozice

N 50° 35.167', E 16° 19.983'
[GPX]

[MAPY.CZ]