česky english <<< >>>

Broumovská skupina kostelů

Kostel sv. Máří Magdalény - Božanov

Stavba kostela

Původní podoba kostela v Božanově je v nejstarších pramenech připomínána již ve 14. století. V této době byl kostel zasvěcen sv. Bartolomějovi. Stavba nového barokního kostela začala v roce 1709 s největší pravděpodobností dle návrhu dvorního architekta opata Otmara Zinkeho Kiliána Ignáce Dientzenhofera. K celkovému dokončení kostela došlo roku 1743 dle nového projektu syna Kryštofa Dientzenhofera, Kiliána Ignáce.

Patron kostela – sv. Máří Magdaléna

Podle podání Nového zákona i apokryfů byla učednice Krista. V mnoha církvích je uctívána jako světice. Podle Nového zákona patřila k prvním ženám, které se rozhodly následovat svého Mistra. Ježíš ji prý zbavil „sedmi démonů“, kteří jí nedovolovali vstoupit mezi tzv. „slušné lidi“. Často citovaná legenda o ní vypráví, že byla velkou hříšnicí a až setkání s Kristem ji napravilo. Naslouchala jeho slovům, doprovázela Krista na Křížové cestě, byla přítomná jeho smrti a stála pod křížem se dvěma dalšími ženami (Pannou Marií a Mariinou sestrou). Později, když šla jeho mrtvé tělo pomazat a nalezla jeho hrob prázdný, byla první, které se Kristus po svém zmrtvýchvstání zjevil a pověřil právě ji, aby podala apoštolům zprávu o této události.

Zajímavosti z interiéru

Hlavní novobarokní oltář pochází ze začátku 20. Století. Uprostřed oltářního retáblu je socha sv. Marie Magdalény, po stranách jsou sochy sv. Josefa a sv. Jana Křtitele.

Místní pověst – Loupežnický hrad

Loupežnický hrad u Božanova se vztahuje k hrádku, který ani nemá český název. Je znám pod německým jménem Raubschíoss. Jeho obyvatelé dlouhou dobu ohrožovali okolní krajinu i kupce, kteří tudy projížděli. Věznění jednoho z nich i s manželkou a dcerou v hradní hladomorně a jejich smrt hladem vyburcovaly obyvatele z okolí, aby proti loupežníkům zakročili. Uspořádali prosebné procesí ke kapličce Panny Marie, a světice jejich prosbu vyslyšela. Přes noc hrad i s obyvateli zkameněl a jeho brány se otvírají jen jednou do roka, o půlnoci po Štědrém dnu, když kněz v božanovském kostele slouží mši. Jakmile mše skončí, brány se uzavřou. Po loupežnickém hradu dnes zůstal jen vyvýšený hradní pahorek s nepatrnými zbytky příkopů a valů. Pahorek je charakteristický pro hradní stavbu, ale je snadno přehlédnutelný.

Užitečné informace

Více informací

Nejbližší informační centra:

Tipy na výlet:

Důležitá telefonní čísla:

GPS pozice

N 50° 31.348', E 16° 21.417'
[GPX]

[MAPY.CZ]