česky english >>>

Broumovská skupina kostelů

Kostel sv. Prokopa – Bezděkov nad Metují

Stavba kostela

Kostel sv. Prokopa se nachází v obci Bezděkov nad Metují. Jeho výstavba souvisí s působením řádu Benediktinů na Policku. Kostel byl zbudován v letech 1724 –1727 na místě kostela staršího. Návrhem novostavby byl pověřen Kilián Ignác Dientzenhofer, tehdejší dvorní architekt opata Otmara Zinkeho.

Patron kostela – sv. Prokop

Patron Čech, horníků a rolníků, proti působení ďábla, proti zlým duchům. Narodil se kolem roku 970 v Chotouni na zemanské tvrzi rodičům Vítovi a Boženě. Na Vyšehradě získal vzdělání ve škole se slovanským jazykem, stal se knězem, oženil se a měl syna Jimrama. Stal se benediktinským mnichem v klášteře v Břevnově. Po vyvraždění Slavníkovců žil v jeskyni v Dalejích u Jinonic jako poustevník. Zde byl podle pověsti nahoře malý otvor, kterým vylétli ven čerti, když Prokop vstoupil dovnitř. V jeskyni sepsal sv. Prokop svaté evangelium, jež se dostalo do Francie, kde na ně při korunovaci přísahali francouzští králové. Z jeskyně odešel Prokop do lesnaté krajiny v Posázaví, počal mýtit les a obdělávat půdu. Kolem r. 1030 jej nalezl kníže Oldřich. Když zjistil poustevníkovy výtečné vlastnosti, zvolil si ho za rádce a zpovědníka. Protože Prokop viděl úpadek slovanské bohoslužby v Čechách, chtěl založit klášter se slovanskou bohoslužbou. Oldřich schválil jeho plány a slíbil mu podporu. A tak mnich kolem sebe shromáždil slovanské kněze a r. 1032 založil v údolí řeky Sázavy památný klášter a stal se jeho igumenem. Nový klášter měl být baštou slovanské bohoslužby. Byl vyňat z pravomoci pražského i řezenského biskupa. Zachovávala se v něm pravidla sv. Bazila s některými prvky řehole sv. Benedikta. Zemřel 25. 3. 1053. Pochovali ho nejdříve v Sázavském klášteře, ale r. 1588 byly jeho tělesné pozůstatky slavnostně převezeny do Prahy, kde jsou uloženy v kostele Všech svatých. Sv. Prokop je prvním českým světcem, který byl oficiálně svatořečen v Římě v roce 1204.

Zajímavosti z interiéru

Hlavní Oltář v barokním dřevěném orámování nese obraz Setkání knížete Oldřicha se sv. Prokop. V nástavci nad tímto obrazem je znázorněn sv. Vintíř – spolupatron kostela.

Užitečné informace

Více informací

Nejbližší informační centra:

Tipy na výlet:

Důležitá telefonní čísla:

Záchranná služba: 155 Hasiči Broumov: +950 516 578 P­olicie: 158

GPS pozice

N 50° 32.533', E 16° 16.320'
[GPX]

[MAPY.CZ]