česky english deutsch <<<

Vinoř - Satalice

Satalice

Satalice jsou Pražskou městskou částí a zároveň i katastrální území na území Prahy, které bylo k hlavnímu městu připojeno v roce 1974. Součástí městského obvodu Praha 9 se Satalice staly v roce 1990. Malá obec Satalice se původně nazývala Sotalice. Pod tímto jménem je zmiňovaná od roku 1374. Řadu let byla řazena do Karlínského okresu, poté k Praze – sever a později k Praze – východ. Zdejší území bylo osídleno již ve střední době bronzové. Dějiny vsi jsou spjaty se sousedními obcemi Vinoř, Ctěnice, Kbely a Letňany, s nimiž kdysi tvořila společné vlastnictví. Její jméno bylo pravděpodobně odvozeno od staročeského sotati, dát ránu. První písemný záznam o Satalicích v soupisu majetku kapituly sv. Apolináře v Sadské pochází z roku 1362. V roce 1722 koupili Satalice Černínové z Chudenic a stali se vlastníky na dlouhá léta. A právě ti založili Bažantnici v Satalicích a to kolem roku 1780.

Určitě si povšimněte: Mezi zastaveními Satalice a Bažantice v Satanicích si určitě povšimněte třech dubů letních. A to především čtyřkmenu dubu letního, který zde byl vysazen, jistě již na počátku 19. století.

Užitečné informace

Užitečné kontakty

  1. Městská policie pohotovostní telefon hlídky MP okrsku Praha Vinoř :

Strážník Petr Nosek tel. číslo: 720 513 754 S­trážník Václav Havlík tel. číslo: 721 894 690

  1. Místní oddělení policie ČR

V obci Vinoř není k dispozici avšak spádově : MOP Čakovice

  1. Úřad MČ Praha-Vinoř, ul. Bohdanečská 97, 190 17 Praha-Vinoř

Co můžete také navštívit?

Dále je možnost pokračovat po stezce Velká a Malá Obůrka – Jenštejn. Naučná stezka Vinoř – Jenštejn (Jenštejn – Vinoř ). Stezka vede údolím Vinořského potoka až na hranici Prahy a dále pokračuje přes obec Jenštejn až k Jenštejnskému hradu. Stezka je v celé délce necelých 3km značena červenou turistickou značkou.

Popřípadě, že jste přišli od Vinoře do Satanic,doporu­čujeme návštěvu Naučné stezky Radnice, která se nachází od Vás 3.7 km. Pokud budete sledovat jižní okraj parku (v případě, že stojíte čelem před zastavením Satanice – vydejte se doprava) směrem na severo-východ, dojdete až do Radnic.

GPS pozice

N 50° 7.643', E 14° 34.433'
[GPX]

[MAPY.CZ]