česky english deutsch <<< >>>

Vinoř - Satalice

Na rozcestí

Na rozcestí se můžete rozhodnou, jakým směrem se vydáte. Směrem na východ dojdete k Vinořskému hradišti, pokud se dáte na západ, tak po cca 300 m, dojdete na ulici Vinořská, což je spojnice Satalic a ulice Mladoboleslavská (na začátku Vinoře).

V případě, že půjdete po žluté stezce, tedy i zároveň po stezce naučné a vydáte se na jih alejí, dostanete se do Bažantnice v Satalicích. V případě, že se rozhodnete jít na sever, vejdete přímo do Vinořského parku – jenž je přírodní rezervací, která vznikla z bývalého zámeckého parku o rozloze 34,1 ha.

Důvod ochrany Vinořského parku

Důvod ochrany Vinořského parku je krajinářsky významné údolí, lemované výchozy pískovců, staré dubové porosty a porosty bažinných olšin. V odlehlejších částech roklí najdeme hodnotné lesní porosty s převahou lípy.

Lípa malolistá, též lípa srdčitá (Tilia cordata) je statný strom z čeledi slézovitých. Lípa malolistá je statný opadavý listnatý strom s košatou, vysoko klenutou korunou, který dorůstá 30 a více metrů. Statný kmen je pokryt tenkou, tmavou a mělce podélně zvrásnělou kůrou. Pupeny jsou černohnědé, vejcovité. Listy jsou dlouze řapíkaté, nesouměrně srdčité a lysé, pouze v úhlech velkých žilek na spodní straně listů mají rezavé chomáčky chlupů (na rozdíl od lípy velkolisté, která je má bělavé). Kvete od června do července. Květy jsou oboupohlavné, žlutavě bílé, stopka vrcholíků je téměř do poloviny srostlá s jazykovým blanitým listenem. V době květu omamně voní. Plod je jednopouzdrý kulovitý oříšek s tenkostěnným oplodím. Běžně se kříží s lípou velkolistou (výše uvedený rozpoznávací znak slouží pouze k rozlišení čistých jedinců, existenci kříženců nezohledňuje). Kříženec se nazývá lípa obecná (Tilia x vulgaris). Ve volné přírodě je celkem vzácný, často je však vysazován ve městech a parcích.

Jasan ztepilý (Fraxinus excelsior) je většinou statný strom dorůstající výšky 30–40 metrů, případně i více, nicméně za méně příznivých podmínek může vyrůst i jako keř. Větve má šedozelené, pupeny černohnědé, vejčité, i po rozemnutí bez výraznější vůně (tím se snadno odliší od ořešáka královského, který má pupeny podobné, ale charakteristicky voňavé). Listy jsou 20–25 cm dlouhé, vstřícné, lichozpeřené, 4–5jařmé s 9–13 lístky. Jednotlivé lístky jsou vejčité a kopinaté, dlouze zašpičatělé, drobně ostře zubaté, u řapíku přisedlé. Květy jsou jedno nebo oboupohlavné, nahé, v mnoha barevných variacích od bílé po různé odstíny růžové. Květenstvím je postranní lata. Plody jsou úzce podlouhlé křídlaté nažky leskle hnědé barvy rostoucí na dlouhých převislých stopkách. Kvete od dubna do května (alergologicky je středně významný). Daří se mu ve vlhkých a podmáčených lesích, nebo na sutích. Roste od nížin až po nízké horské polohy.

Užitečné informace

Kam dál?

Další zastavení ve směru na Satalice je ,,V Aleji „a to cca. 3 minuty po žluté trase cestou obklopenou vysokými stromy-alejí. Opačným směrem, tedy na Vinoř je po necelých deseti minutách pěší chůzí zastavení č. 5. Pod hradištěm. Tímto směrem zároveň vstupujete do k. ú Vinoř a zejména do přírodní rezervace Vinařský park.

Užitečné kontakty

  1. Městská policie pohotovostní telefon hlídky MP okrsku Praha Vinoř :

Strážník Petr Nosek tel. číslo: 720 513 754 S­trážník Václav Havlík tel. číslo: 721 894 690

  1. Místní oddělení policie ČR

V obci Vinoř není k dispozici avšak spádově : MOP Čakovice

  1. Úřad MČ Praha-Vinoř, ul. Bohdanečská 97, 190 17 Praha-Vinoř

GPS pozice

N 50° 8.003', E 14° 34.788'
[GPX]

[MAPY.CZ]