česky english deutsch <<< >>>

Vinoř - Satalice

U Pohanků

Rybník „Pohančák“

Rybník, na který se právě díváte, se místními označuje spíše jako (Pohankův rybník, "Pohančák“), správný název je však U Pohanků. Výlov rybníka U Pohanků (podzim 2012) ukázal vedle ryb i jiné poklady, například boty, značky z aut, lahve. Asanace tohoto rybníka proběhla na podzim roku 1996. Je to první rybník celé vinořské soustavy. Jedná se o boční rybník, takže jeho napojení na Vinořský potok lze jednoduše uzavřít, aby nedošlo k jeho opětovné kontaminaci při čištění Biologického rybníka nad ním.(Biologický rybník ve Vinoři se stal pojmem, a to nejen v našem státě. Na ploše necelých dvou hektarů se v rybničním sedimentu podle analytických výsledků nacházelo 9 tun kadmia, 21 tuna chromu, 15 tun mědi, 73 tuny zinku, 4 tuny niklu a 1,5 tuny olova. V povrchové vrstvě bylo běžné, že koncentrace kadmia přesahovaly 2000 ppm. (Věstník MŽP ČR ze dne 15. 11. 1992 doporučuje obsahy nad 30 ppm kadmia v zemině k asanaci ve skupině C v tzv. průmyslové zóně. Udávaná běžná hodnota přirozeného pozadí je 0,2 ppm.) Tato oblast byla proto právem ve světě považována za jednu z nejvýše znečištěných lokalit kadmiem.)

Asanace rybníku Pohančáku

Při asanaci rybníka U Pohanků se objevily technické problémy, které zkomplikovaly a prodražily celou asanaci oproti předpokládanému rozpočtu. První nepříjemností bylo, že stále stejná hladina bažiny se několik dní před asanací zvedla a rybník se skoro celý naplnil a ani po vyčištění požeráku nebylo možné rybník vypustit. Na dně zůstala 1,5 m vysoká vrstva řídkého rybničního bláta a vody. Po několikadenním jednání byl zvolen postup, při kterém byla odtěžená kontaminovaná zemina ihned nahrazena dováženým lomovým kamenem. Firma SOH Benátky nad Jizerou odvezla ve více než 690 autech 6548,53 tun kontaminovaného materiálu. Na úpravu dna bylo dovezeno 9261 tun (4630,5 m3) lomového kamene. V rámci úprav bylo také vybudováno cca 660 m2 kamenného opevnění hráze, břehy byly upraveny posypem, byl vybudován bezpečnostní přepad, vyměněno zábradlí a opraven můstek přes potok. Na závěr asanačních prací vypracoval Ústav geochemie Přírodovědecké fakulty UK posudek o úspěšnosti provedených prací. Práce byly dokončeny v září 1997 celkovým nákladem 6 137 241,– Kč. Dnes je tento rybník podle dostupných informací bez nadlimitních výskytů nežádoucích látek výše uvedených.

Obyvatelé místních rybníků

V místních rybnících jsou především chovány následující druhy ryb:

Užitečné informace

Kam dál?

Další zastavení je ve směru na Satalice zastavení č. 4 U Kamenného stolu a to cca 4 min. pěší chůzí. V opačném směru se nachází zastavení č. 2 Vinoř – V Podskalí a to za pouhé dvě minuty.

Užitečné kontakty

  1. Městská policie pohotovostní telefon hlídky MP okrsku Praha Vinoř :

Strážník Petr Nosek tel. číslo: 720 513 754 S­trážník Václav Havlík tel. číslo: 721 894 690

  1. Místní oddělení policie ČR

V obci Vinoř není k dispozici avšak spádově : MOP Čakovice

  1. Úřad MČ Praha-Vinoř, ul. Bohdanečská 97, 190 17 Praha-Vinoř

GPS pozice

N 50° 8.408', E 14° 35.104'
[GPX]

[MAPY.CZ]