česky <<< >>>

Karlova Studánka a stezka Bílá Opava

Vodopády

Cesty vody, vodopády

Voda si cestu vždycky najde. Překážky smete, odstraní, nebo se jim vyhne a změní svůj tok. Malé kameny odnáší, vymílá břehy, kácí stromy, naplavuje dřevo, štěrk či písek … Někde sbírá, jinde ukládá, vrší, vrství.

Připadají vám všechny skály v údolí stejné? Nenechte se mýlit. Zdejší horniny vznikly přeměnou usazenin prvohorního moře, každá však za jiných podmínek. Každá jinak odolává vodě. Jejich rozmanitost a nepravidelné vrásnění způsobily, že dno údolí je vyhloubeno nerovnoměrně. Tak se vytvořily peřeje, hluboké tůně, skalní výchozy a také vodopády.

skalní plotny v korytě Bílé Opavy

Bílá Opava mění svou tvář

Proměny koryta a břehů Bílé Opavy nejsou jen dávnou geologickou minulostí, ale i živou současností. Právě zde se stáváme jejich přímými svědky a účastníky. Koryto řeky se na mnoha místech každoročně mění, balvany se v korytě přesouvají, řítí se skalní bloky, na strmých svazích dochází každoročně na více místech ke svahovým sesuvům. Jsou to všechno přirozené pochody. V přírodní rezervaci jim není třeba bránit ani napomáhat.

Cesty, schody, lávky a mostky jsou pro vaši bezpečnost každoročně opravovány.

Pod Malým vodopádem

Rozmanitost zdejších hornin nejlépe uvidíte pod Malým vodopádem. Zatímco horní část údolí nad Velkým vodopádem je tvořena převážně kompaktními rulami, prostřední a dolní část je z vrstevnatých šedých až zelených břidlic a bílých či žlutavých křemenců.

Velký vodopád

Největším vodopádem Bílé Opavy je Velký vodopád, je vysoký 7,9 m. Bystřina tímto vodopádem a navazujícími peřejemi překonává na úseku 40 m výškový rozdíl 16,4 m. Hrana vodopádu a skalní stěny na protějším levém břehu jsou tvořeny pradědskou rulou, drobně zrnitou přeměněnou horninou. Tvrdá skála je postupně narušována vodou a různě velkými částicemi hornin, které voda unáší.

Velký vodopád

Obří hrnce

Zajímavé kruhové prohlubně o průměru až několika decimetrů a hloubce několika centimetrů jsou patrné na ohlazených rulových plotnách pod vodopádem.

Obří hrnce vznikají vířivým pohybem proudící vody, která unáší drobné úlomky tvrdé horniny, jež postupně „vybrušují“ misky nebo hrnce.

Známe je např. z krkonošské Mumlavy či šumavské Vydry.

. .

V okolí pramenů Bílé Opavy roste řada vlhkomilných rostlin. Jsou jiné, než rostliny na okolní louce.

Kamzičník rakouský

Řeřišnice horská Opicova

Najdete zde také zajímavé druhy živočichů, například šneka vrkoče rýhovaného, nebo nebo vzácné motýly okáče.

Okáč sudetský

Užitečné informace

Tento projekt byl podpořen z programu Pro budoucnost Nadace OKD.

GPS pozice

N 50° 4.646', E 17° 17.646'
[GPX]

[MAPY.CZ]

Kontakty

Actaea - společnost pro přírodu a krajinu
mgr.Kateřina Kočí
Karlovice 279, 793 23 Karlovice
Tel.:774 750 716
e-mail:info@actaea.cz
http://www.actaea.cz