česky <<< >>>

Karlova Studánka a stezka Bílá Opava

Vítejte na stezce Bílá Opava

Údolí Bílé Opavy

Vstupte s námi do nejkrásnějšího údolí Jeseníků. Pojďte se pokochat krásnou a divokou přírodou v údolí Bílé Opavy. Čeká vás Velký vodopád, nejstarší pralesy v Jeseníkách a mnoho dalších „nej“. Třeba nejnáročnější cesta na Praděd nebo nejvíce schodů, žebříků a mostků.

Průchod úzkým kaňonem s peřejemi a vodopády je umožněn jednou stezkou. Čeká vás zajímavá, ale náročná cesta. Budete muset přejít desítku úzkých mostů, vyšplhat po kluzkých žebřících i strmých pěšinkách, projít po balvanech těsně při břehu říčky nebo po úzkém chodníčku v prudkém svahu.

Bílá Opava

Bílá Opava pramení na jižních svazích Pradědu nad chatou Barborka v nadmořské výšce 1360 m. Na horním toku Bílé Opavy nad Karlovou Studánkou má pouze několik drobných přítoků, Pradědský a Ovčárenský potok, i další drobné bezejmenné přítoky. V tomto úseku má nejprudší spád, a proto se zde nacházejí četné vodopády, kaskády a peřeje. Po třinácti kilometrech se u Vrbna pod Pradědem ve výšce 544 m n. m. vlévá o Střední Opavy. Vzápětí po soutoku s ernou Opavou pokračuje dále už jen jako řeka Opava. Po dalších 112 km ústí v Ostravě (207 m n.m.) do Odry a ta odvádí jesenické vody až do Baltského moře.

Velký vodopád

Kde získala Opava své jméno?

Apa-ahwa není šamanské zaklínadlo. Je to jméno řeky Opava. Ze starého indoevropského slova apa/opa, které znamená “voda, řeka”, a germánské ahwa/aha, rovněž “voda”, které bylo do slovanských jazyků přejato jako příponové -ava. Tak vzniklo z původního Apa-ahwa nejdříve Apaha a z něho pak slovanské Opava.

Naučná stezka Bílou Opavou je dlouhá 6 km a má 13 zastavení. Prochází jedinečnými staletými horskými pralesy podél toku Bílé Opavy a končí na chatě Barborce.

Sami

Nejkrásnější a současně nejnáročnější je výlet údolím Bílé Opavy za vytrvalých dešťů, kdy z prudkých svahů stékají spousty drobných potoků, zurčící říčka se mění v bouřlivou bystřinu a liduprázdné údolí vám umožní dokonale si vychutnat atmosféru horských pralesů.

V divočině

V údolí Bílé Opavy máte jedinečnou možnost si místy doslova osahat opravdovou, civilizací nedotčenou, horskou bystřinu s vodopády a hlubokými mechovými tůněmi plnými života.

Bezpečně

Dřevěné mosty, lávky a schodiště umožňují průchod údolím tak, aby břehy bystřiny okolí vodopádů a celá příroda rezervace byla co nejméně poškozována. Cesty, schody, lávky a mostky jsou pro vaši bezpečnost každoročně opravovány. Celou trasu procházejte prosím se zvýšenou opatrností.

Mosty na Bílé Opavě

Ohleduplně

Vlhkou půdu na strmých a skalnatých svazích lze snadno narušit a poškozená místa se zacelují jen velmi obtížně a pomalu. Pomozte nám zachovat toto vzácné území tím, že k průchodu využijete značenou stezku.

K udržení čistoty vody, pramenů i celé rezervace můžete přispět i vy tím, že zde po sobě nezanecháte žádné odpadky.

Zvažte své síly: Náročná cesta kolem vodopádů vyžaduje množství sil. Sami zvažte, zda jich máte dostatek. V každém případě je dobré mít na tuto trasu vhodnou turistickou obuv. Na Barborku či Ovčárnu se můžete dostat také po modré turistické značce, která je jednodušší a schůdnější.

O víkendu jedním směrem: O víkendech a pěkných prázdninových dnech je stezka kolem vodopádů hojně využívána. Pro svou bezpečnost zvolte v tuto dobu cestu kolem vodopádů raději pro výstup a sestupte po modré turistické značce. I tam vás čekají zajímavé výhledy do údolí a na protější svahy.

Skalní plotny v korytě Bílé Opavy

Užitečné informace

Tento projekt byl podpořen z programu Pro budoucnost Nadace OKD.

GPS pozice

N 50° 4.648', E 17° 17.322'
[GPX]

[MAPY.CZ]

Kontakty

Actaea - společnost pro přírodu a krajinu
mgr.Kateřina Kočí
Karlovice 279, 793 23 Karlovice
Tel.:774 750 716
e-mail:info@actaea.cz
http://www.actaea.cz