česky <<< >>>

Karlova Studánka a stezka Bílá Opava

Příroda v okolí, Rolandův kámen

Karlova Studánka

Karlovu Studánku obklopuje čistá příroda, leží v srdci Hrubého Jeseníku, v blízkosti nejvyšší hory Praděd (1491 m n. m.). Hluboké bukové a smíšené lesy, které vítaly první osadníky, se sice trochu změnily, i tak ale lákají k toulkám a výletům. Cestou do hor projdete krásnými horskými smrčinami. A v nejvyšších polohách hor najdete horské louky, kde už žádné stromy nerostou. Celé území hostí řadu vzácných rostlin a živočichů. Řeka Bílá Opava má prudký spád a vytváří četné peřeje i vodopády. Karlova Studánka se nachází v CHKO Jeseníky.

Park před letními lázněmi

CHKO Jeseniky

Ve dnech 21. a 22. 6. 1969 proběhlo právě v Karlově Studance v hotelu „Hubertus“ zasedání, které vyvrcholilo vyhlášením Chráněné krajinné oblasti Jeseniky. Chráněná krajinná oblast Jeseníky byla vyhlášena na rozloze 740 km2 a zahrnuje území celé Karlovy Studánky. Území je z 80 % pokryto lesy, převážně druhotnými smrčinami nebo bučinami s mozaikovitě zachovalými zbytky přírodních lesů. V nejvyšších nadmořských výškách se setkáme s horskými loukami.

Základní kámen Chráněné krajinné oblasti Jeseníky najdete u hlavní cesty nad „Slezským domem“, poblíž informační tabule. Kámen zde byl umístěn po vyhlášení CHKO Jeseníky v Karlově Studánce v roce 1969.

Geologická expozice

V místě „Geologické expozice“, v horní části Karlovy Studánky naproti hotelu „Hubertus“, byla v dobách konce totalitní doby v 80. letech 20. století neutěšená skládka, která hyzdila vstup do malebné lázeňské obce. Jedná se o mírně podmáčené místo, kde byla dříve těžena rašelina, používána k léčebným účelům pro pacienty lázní. Na začátku 90. let vznikla myšlenka vybudovat v Karlově Studánce geologickou expozici (první svého druhu v ČR). Záměr byl realizován v roce 1991 fi rmou Ekoservis Jeseníky, vedenou RNDr. Leo Burešem z Podlesí, podle návrhu Ing. Arch. Jiřího Adama. Přírodní expozice dokumentuje geologický vývoj Jeseníků a seznamuje návštěvníky s typickými horninami regionu. V parkové úpravě jsou ve formě mnohatunových balvanů rozmístěny typové vzorky hornin z Hrubého i Nízkého Jeseníku, Rychlebských hor a Králického Sněžníku. Z 340 exponátů si zde můžete prohlédnout například bludný balvan z Vidnavy, který byl v době ledové přepraven na severní Moravu pevninským ledovcem. Po roztátí ledovce byl balvan uložen v geologicky zcela odlišném prostředí. Dále máte možnost shlédnout erlan a mramor z Červenohorského sedla, svorovou rulu z Obřích skal, kvarcit ze Suchého vrchu či Slučího potoka, zelenou břidlici z Nové Rudné, videlskou rulu z Videl, rulu z Ludvíkova, amfi bolit ze Sobotína, mramor z Horní Lipové a další. Svým způsobem zcela originální a ojedinělá „Geologická expozice“ je navštěvována nejen turisty a návštěvníky jesenických hor, ale často i studenty z vysokých škol, zejména přírodovědeckých fakult, kteří se věnují oboru geologie. 

Památné stromy

V lázeňských parcích a v okolí Karlovy Studánky roste nespočet mohutných krásných stromů. Za léta svého života již něco pamatují. Nejstarší a nejhodnotnější z nich byly prohlášeny za památné stromy a těší se zvláštní ochraně.

Buk Dvoják u mostu – památný strom ČR.

Buk na křižovatce pod Hubertovem je vysoký 27 metrů.

Jedle Vévodkyně je stará 190 – 240 let.

Lázeňský park

nechal založit v letech 1813–1816 velmistr Řádu německých rytířů arcivévoda Anton Viktor. Arcivévodou Karlem zde byl později vybudován tzv. „Chodník fi lozofů“, který vedl od pramene „Maxmiliánova“ (za dnešním „Hotelem Džbán“) až po „Karlův pramen“ (dnes v místě stánku Informačního centra s prodejem suvenýrů za „Pitným pavilonem“). Byly zde vysázeny aleje, květinové záhony, keře a založeny nádherné pěstěné trávníky.

V lázeňském parku nad vodotryskem můžete spatřit krásnou kapradinu pérovník pštrosí.

V parku na jaře rozkvétají různobarevné rododendrony.

Ve stínu kolem potoka rostou bujně zelené kapradiny a modré pomněnky.

Z jehličnatých dřevin zde uvidíte statné jedle bělokoré, smrk pichlavý a ztepilý, nízkou borovici kleč či modřín opadavý, z listnatých pak krásný buk červený, buk lesní, javor klen či břízu bělokorou.

Chov kamzíků v Jeseníkách začal v Karlově Studánce. Na jaře roku 2013 uplynulo 100 let od jeho zahájení.

Kamzík horský. Prvních pět kamzíků bylo vypuštěno v aklimatizační obůrce na „Suti“ v revíru Hubertov dne 22.února 1913 ve 14.oo hodin.

Rolandův kámen

Asi po půl hodině cesty po modré značce dojdete na „Rolandův kámen“, skalisko ukryté v lese nad Karlovou Studánkou. Jedná se o 50 metrů vysokou rulovou skálu. Dříve bylo toto místo nazýváno „Kámen Sem a tam“ („Hinewiederste­in“). Podle pověsti sem balvanitý blok vymrštil sám ďábel, aby zničil kostelík a rozmetal všechny věřící. Minul se však. Do roku 1833 zde nebyly schody ani zábradlí. Výstup byl proto dost nebezpečný. Téhož roku byly vytesány schody a v některých místech vystřílen průchod. Vrchol skály byl upraven a byly zde umístěny i lavičky. V roce 1924 dal velmistr Norbert Klein zhotovit 8 m vysoký modřínový kříž v dřevařské dílně v Ludvíkově. Kříž byl lesními dělníky pod vedením lesního správce Drechslera s obtížemi vynesen na nejvyšší bod skály a zde vztyčen. Téhož roku byl kříž vysvěcen. Obraz ukřižovaného namaloval opavský malíř Konrad Assmann.
Na vrcholové plošině Rolandova kamene byla vybudovaná vyhlídka, ze které je krásný výhled na okolní panorama vrcholků Jeseníků. Za příznivého počasí je pěkně vidět i vrchol Praděd ( 1491 m.n.m.) s televizním vysílačem. K Rolandovu kameni dojdeme z Karlovy Studánky po modře značeném lázeňském vycházkovém okruhu.

Rolandův kámen

Užitečné informace

Tento projekt byl podpořen z programu Pro budoucnost Nadace OKD.

GPS pozice

N 50° 4.453', E 17° 18.030'
[GPX]

[MAPY.CZ]

Kontakty

Actaea - společnost pro přírodu a krajinu
mgr.Kateřina Kočí
Karlovice 279, 793 23 Karlovice
Tel.:774 750 716
e-mail:info@actaea.cz
http://www.actaea.cz