česky english <<< >>>

Výlet Keprnickými horami

Bílý sloup

Nejen lovec, pastevec a dřevorubec patří k Jeseníkům. V průběhu 19. století se objevuje nový obyvatel hor. S batohem na zádech, holí v ruce, obut do pevných bot se stává jejich nedílnou součástí.

Hory lákají

První novodobé odvážné cesty do hor konali hlavně přírodozpytci. Profesoři a studenti z Opavy, Vídně nebo Vratislavi sem přicházeli za poznáním. Za krásami i taji hor se vypravovali také lázeňští hosté z Velkých Losin, Jeseníku či poutníci směřující ke kostelíku u Vřesové studánky. Turistika se stala vyhledávaným způsobem trávení volného času. Oblibu mezi prvními turisty získali hlavně Praděd, Červená hora s Vřesovou studánkou, Šerák a Rejvíz.

Kdo pomaloval hory?

Není moudré chodit do hor sám. Členové horských spolků si dopřávali nejen potěšení z chůze po horách, ale od počátku se také starali o to, aby trasy byly řádně vyznačeny a návštěvníkům přinesly co nejvíce zážitků. Úprava vyhlídek, odpočinkových míst s lavičkami a stolky, úprava pramenů nebo zpřístupnění skalních útvarů se staly spolu se značením cest hlavním úkolem pro mnohé z nich. Spolky později vydávaly mapy, průvodce, usilovaly o to, aby se měli turisté kde ukrýt před nepřízní počasí, kde přenocovat a občerstvit. Horské chaty začaly růst jako houby po dešti.

Kam zmizely bílé sloupy?

Jedno z prvních značení horských tras tvořily obdélníkové tabulky rozdělené úhlopříčkou na dva trojúhelníky, jejichž vrcholy ukazovaly směr. Později byly nahrazeny novými značkami ve tvaru kosočtverců. Jednotné značení turistických cest, které máme dnes, vzniklo až po roce 1945. Původní turistické značení v Jeseníkách bylo na rozdíl od toho dnešního umístěno na bílých sloupech. Na rozcestí, kde nyní stojíte, přetrval bíle natřený ukazatel nejdéle a proto se pro místo vžil název ,,bílý sloup,,. Dnešní formy turistiky jsou ve srovnání s minulostí rozmanitější, proto se vedle zimního a letního turistického značení v Jeseníkách setkáme i se značením Horské služby a značením cykloturistickým.

Ochrana přírody

Každý návštěvník má právo přenocovat, schovat se před nepříznivým počasím nebo se jen občerstvit v některé chatě a vychutnávat si přitom jedinečnou atmosféru jesenických hor.

Užitečné informace

Užitečné informace

Horská služba – nonstop tel. 602 666 603

GPS pozice

N 50° 8.166', E 17° 8.702'
[GPX]

[MAPY.CZ]

Kontakty

Actaea - společnost pro přírodu a krajinu
Mgr.Kateřina Kočí
Karlovice
Tel.:777044758
e-mail:info@actaea.cz
http://www.actaea.cz