česky english >>>

Karlova Studánka a stezka Bílá Opava

Vítejte v Karlově Studánce

Vítejte v Karlově Studánce, horské obci pod nejvyšší horou Jeseníků – Pradědem. Malebná lázeňská obec s léčivými prameny nabízí také nádhernou čistou přírodu v okolí i krásnou typickou architekturu.

Slezský dům

Motto

Buďte trpěliví a já, voda, vám ukáži nejenom krásu svou, ale i tu v kameni, ve dřevě a slunci. Přistupte ke mně blíž všichni, kdož se lopotíte, dobře vám učiním. Kdo jest obtížen, toho občerstvím, kdo nemocen, toho vyléčím. Jsem živá voda hor, nejstarší zdejší pamětnice, Bílá Opava.

Dávno je tomu, kdy člověk poprvé stanul na břehu zlatonosné říčky, v údolí prozářeném zlatými paprsky slunce.

Dávno je tomu, kdy poprvé kov zazvonil o kámen, aby dobyl zdejší bohatství železných a měděných rud, které byly posléze těženy, taveny a zpracovávány. Bohatství, jež přitahovalo za prací nové přistěhovalce, … a z jejich tvrdých dlaní se v překrásném údolí Bílé Opavy rodila nová civilizace. Ráz krajiny se měnil, především však vzkypěla láska horalů k lesům, k nové domovině, k Jeseníkům.

Dávno je tomu, kdy člověk nechal vystavět první obytné domky, hutě, kovárny a hamry. Vzniklá osada ožila lidskou řečí a životem, který postoupil hlubokými lesy proti kopci až k hubertovské huti, první stavbě pozdější lázeňské obce.

Dávno je tomu, kdy hutníci putující denně tam a zpět podél Bílé Opavy přetavovat rudu na železo, objevili v údolí horské říčky „dobré lesní prameny“. Léčba neduhů, zprvu zcela nahodilá, lákala časem stále více nemocných, kteří zde hledali úlevu a uzdravení. Později, díky průzkumu minerálních pramenů Řádem německých rytířů, vznikly léčebné lázně Karlova Studánka.

Krásně opravené lázeňské domy, lemující oba břehy horské říčky, příjemnou patinou starodávna vítají dnes návštěvníky obce Karlova Studánka. Šlechtična horských bystřin Bílá Opava krášlí tu údolí bílými peřejemi, pospíchá podél skal, podél „dobrých lesních pramenů“, a spolu s nimi předává léčivou sílu nemocným.

Pojď a nech se pozvat, poutníku, nech se provést krásami i zajímavou historií tohoto údolí, osady, lázní. V křišťálově čisté vodě uvidíš osudy zdejších osadníků. Půjdeš po stopách kumštýřů, stavitelů, malířů, po stopách rytířů a velmistrů řádu. Uvidíš, jak stavěli domy, tvořili, malovali, léčili se, tancovali, radovali se, … Uvidíš, jak žili.

Pojď a nech se pozvat, poutníku, nech se provést krásami i zajímavou současností tohoto údolí, obce, lázní. V křišťálově čisté vodě uvidíš dnešní Karlovu Studánku, opravené lázeňské domy, nové cesty, nové možnosti, technické vymoženosti, ale především pohodu, klid, léčivou sílu zdejší přírody a „dobrých lesních pramenů“.

Vítej, poutníku, vítej v Karlově Studánce.

Ota Bouzek, Karlova Studánka

Kateřina Kočí, Actaea – společnost pro přírodu a krajinu

Užitečné informace

Tento projekt byl podpořen z programu Pro budoucnost Nadace OKD.

GPS pozice

N 50° 4.351', E 17° 18.473'
[GPX]

[MAPY.CZ]

Kontakty

Actaea - společnost pro přírodu a krajinu
mgr.Kateřina Kočí
Karlovice 279, 793 23 Karlovice
Tel.:774 750 716
e-mail:info@actaea.cz
http://www.actaea.cz