česky english deutsch <<<

Klatovský vycházkový okruh

Kostel sv. Martina

O kostel se staral poustevník usazený v poustevně při kostele. Býval současně i kostelníkem. V r. 1736 byla stavba starého kostela zbořena a na jejím místě byl v r. 1748, na náklady klatovské obce i měšťanů, dokončen nový barokní kostel. Dobrou službu poskytl klatovským již v r. 1758, kdy celé město vyhořelo, a kostel na Hůrce se stal jediným místem, kde mohl být uctíván zázračný obraz Panny Marie. Hlavní oltář s obrazem sv. Martina a boční oltáře vytvořil klatovský truhlář Josef Fliegl.

K západní hřbitovní zdi přiléhá patrová stavba kostnice. Při protilehlé hřbitovní zdi na místě bývalé poustevny stojí domek kostelníka.

Původně románský kostelík, asi z konce 12. století, stál poblíž současné stavby a náležel ke vsi Beňovi. Král Přemysl Otakar II. vzal při založení Klatov (okolo r. 1267) klášteru benediktinek u sv. Jiří na Pražském hradě vsi Beňovy, Novákovice a dnes zaniklé Hórky a připojil je k městu. Patronátní práva ke kostelu získaly Klatovy teprve roku 1585.

GPS pozice

N 49° 23.706', E 13° 16.077'
[GPX]

[MAPY.CZ]

Kontakty

Klatovy
Ing. Milan Kříž
Tel.:602646780
e-mail:kriz@zeleznaruda.cz
http://