česky english deutsch <<< >>>

Klatovský vycházkový okruh

Mercandinovy sady

Sady byly založeny v letech 1841 – 1845 na základě podnětu klatovského krajského hejtmana hraběte Franze Xavera Mercandina na tzv. Velké louce, tedy obecních pastvinách o rozloze cca 11.5 ha na místě, kde se dodnes říká „V Ráji“. O čtyřletou sbírku z výtěžku plesů, divadelních představení, akademií a darů se zasloužilo „Družstvo pro zřízení městských sadů“ a nashromáždilo postupně sumu 4312 zlatých, za které byly z větší části sady zřízeny.

Jedná se o anglický park s centrální francouzskou zahradou a ústřední empírovou kolonádou. Projektantem byl knížecí zahradník Josef Pfister z Dolní Lukavice, s nímž spolupracoval zahradník Mníšek z Obytců a Blumenstengl z Chudenic. Střed parku je obohacen barokními sochami čtyř ročních období od neznámého autora a sochou Jitřenky Aurory, která nese na postavci latinský nápis: „Vznešená jitřenko, zvěstuj růžovými svými ústy vděčnou paměť obce klatovské zakladateli tohoto sadu velezasloužilému předsedovi klatovského kraje Františku hraběti Mercandinovi“. Na ostrůvku je umístěna socha Dívka s růží od sochaře Viléma Glose, který působil v Klatovech. Od stejného autora stál u vchodu do parku pomník k uctění klatovských vojáků padlých v 1. světové válce, postavený r. 1922 zásluhou Jednoty Čsl. obce legionářské, avšak byl odstraněn nacisty. Později byl areál doplněn můstkem a vodotryskem, které dodala klatovská strojírna Leopolda Schlfauera. V letech 1950 – 1967 nesl park název „Stalingradské sa­dy“.

GPS pozice

N 49° 23.284', E 13° 17.881'
[GPX]

[MAPY.CZ]

Kontakty

Klatovy
Ing. Milan Kříž
Tel.:602646780
e-mail:kriz@zeleznaruda.cz
http://