česky english deutsch <<<

Natura 2000

Evropsky významná lokalita Milovický les

je taktéž součástí Ptačí oblasti Pálava, soustavy evropských chráněných území Natura 2000. Je jedinečným především výskytem panonských teplomilných doubrav na spraši, které doprovází panonské dubohabřiny a šípákové doubravy střídané lesními světlinami s subpanonskými stepními trávníky. Z bylin zde potkáme koniklec velkokvětý, hlaváček jarní, třemdavu bílou, hvozdík Pontederův, oman oko Kristovo, česnek žlutý, vítod větší i kavyl Ivanův a k. sličný.

Milovický les je velmi bohatý i na obyvatele živočišné říše. Může nás zde překvapit největší

Milovický les

Třemdava bílá

evropský brouk, roháč obecný. V dutinách stromů se zase ukrývají netopýr černý a velkouchý a také mnoho druhů ptáků. Lze jmenovat strakapouda prostředního a lejska bělokrkého. Hnízdí zde i vzácný dravec včelojed lesní. Na stepích a lesních světlinách poletují během letního období motýli pestrokřídlec podražcový, přástevník kostivalový a jasoň dymnivkový. Nezřídka zahlédneme v trávě lovit kudlanku nábožnou.

GPS pozice

N 48° 50.581', E 16° 43.606'
[GPX]

[MAPY.CZ]