česky <<<

Honba za pokladem s taggy

Šumava - Okruh Belveder - utajená obrana

Jedná se o vůbec první naučnou stezku v ČR, která představuje návštěvníkům tyto donedávna přísně utajované pevnostní objekty! Trasa Belveder je značena červeně a seznamuje návštěvníky se základními typy poválečných bunkrů stavěných v pásmu předem budované obrany pro jednotky armády. Na trase délky přibližně 1,9 km je umístěno 8 naučných tabulí a 6 zpřístupněných, donedávna utajovaných pevnostních objektů. Okruh vede volným terénem, a je proto vhodný pouze pro pěší. Vstup do všech zpřístupněných pevnostních objektů je pouze na vlastní nebezpečí. Prohlídková trasa je ukončena v blízkosti železniční stanice Železná Ruda město. Konec druhé světové války přinesl s sebou i postupné rozdělení Evropy na dva bloky. Československo zařazené do sféry sovětského vlivu se bohužel ocitlo na samé hranici dvou zcela odlišných ideologií, mezi kterými vypukla nedlouho po porážce Německa studená válka a vyrostla nechvalně proslulá železná opona. Hrozba vypuknutí třetí světové války umocňovaná navíc válečnými konflikty v Koreji a Vietnamu nutila oba bloky k horečnatému zbrojení a zastrašování jadernými zbraněmi. Na očekávané střetnutí se připravovala i československá armáda a součástí těchto příprav byla i přísně utajená výstavba nového opevnění v systému tzv. polní obrany. V letech 1953–1990 byly v západním pohraničí vybudovány tisíce důmyslně ukrytých bunkrů, které měly pomoci zastavit nápor nepřítele, a umožnit tak následné přenesení konfliktu na území nepřítele. Železná Ruda s jejím nejbližším okolím měla kvůli důležité komunikaci Zwiesel – Klatovy strategickou polohu, a proto byla její obraně věnována značná pozornost. Jen v letech 1953–1964 bylo mezi Alžbětínem a Železnou Rudou vybudováno více než 50 objektů polní obrany a bez nadsázky lze tak říci, že Železná Ruda byla nejvíce opevněným městem v západním pohraničí. Většina těchto bunkrů se dochovala dodnes v dobrém stavu a část z nich je možno si prohlédnout v rámci naučné stezky Utajená obrana železné opony.

Mapa stezky

Další objekty opevnění

Užitečné informace

TAJENKA – do řádku č. 3 napiš, co je na obrázku:

Seznam zastavení, na kterých najdete další taggy do tajenky.

1) Vyhraj zájezd nebo lístky do muzea – vchod do hlavního pavilonu nebo P71 dohaje.cz
2) Regiontour 2013 – P62 Slovenský pavilon Bešeňová
3) Cestovní kancelář Poznání – F39 CK Poznání
4) Pravda o čarodějnicích – naprosti P118 Cykloturistika
5) Botanická zahrada skleník FM – P71 dohaje.cz
6) Trosky – 111 Ústecký kraj
7) Moravská Sahara – P39A Jihočeský kraj
8) Pod lesem – trasa pro vozíčkáře – 16 Klub českých turistů
9) Tradice Kopaničárů – 140 Technické muzeum
10) Okruh Belveder – utajená obrana -P14 Trampské muzeum

Regionální informace

GPS pozice

N 49° 8.238', E 13° 14.060'
[GPX]

[MAPY.CZ]

Kontakty

Taggmanager o.s.
PhDr. Leona Kupčíková
5.května 72, Praha 2
Tel.:241403480
e-mail:servis@taggmanager.cz
http://dohaje.cz