česky <<< >>>

Honba za pokladem s taggy

Slovácko - Moravská Sahara

Česká republika nemá moře, ale má svou Saharu. Řeka Morava se v místech mezi Bzencem a Strážnicí zařezává do vysokých písečných nánosů. Díky tomu zde vedle sebe žijí stepní i mokřadní druhy rostlin a živočichů. Podobnou mozaiku tak odlišných prostředí jinde v republice nenajdete.

Moravská Sahara

Naváté písky jsou tvořeny především křemennými zrny, která již dále nezvětrávají. Jsou silně propustné, proto velmi rychle vysychají. Mají špatnou tepelnou vodivost – zatímco jejich povrch se přehřívá, těsně pod ním je chladno. Na jejich povrchu vznikají počáteční stadia půd s velmi malým obsahem humusu.

Moravská Sahara

I přes extrémní klimatické a půdní podmínky vznikl na píscích komplex světlých doubrav zvaný Dúbrava. Ve středověku však byly tyto lesy vykáceny. Následná pastva ničila zbytky vegetace a uvolnila písky, které se při silných větrech přemísťovaly a vytvářely duny. Díky tomu se celé oblasti začalo říkat „Moravská Sahara“.

Pouštní či polopouštní ráz krajiny umocňovala oblaka písku a prachu zasypávající cesty i okolní vesnice a pole. Místní obyvatelé se obávali šíření pouště a usilovali o její zalesnění. To se podařilo až začátkem 19. století Janu Bedřichu Bechtelovi.

Užitečné informace

TAJENKA – do řádku č. 9 napiš, co je na obrázku:

(počet vepište číslovkou)

Seznam zastavení, na kterých najdete další taggy do tajenky.

1) Vyhraj zájezd nebo lístky do muzea – vchod do hlavního pavilonu nebo P71 dohaje.cz
2) Regiontour 2013 – P62 Slovenský pavilon Bešeňová
3) Cestovní kancelář Poznání – F39 CK Poznání
4) Pravda o čarodějnicích – naprosti P118 Cykloturistika
5) Botanická zahrada skleník FM – P71 dohaje.cz
6) Trosky – 111 Ústecký kraj
7) Moravská Sahara – P39A Jihočeský kraj
8) Pod lesem – trasa pro vozíčkáře – 16 Klub českých turistů
9) Tradice Kopaničárů – 140 Technické muzeum
10) Okruh Belveder – utajená obrana -P14 Trampské muzeum

GPS pozice

N 48° 55.914', E 17° 16.772'
[GPX]

[MAPY.CZ]

Kontakty

Taggmanager o.s.
PhDr. Leona Kupčíková
5.května 72, Praha 2
Tel.:241403480
e-mail:servis@taggmanager.cz
http://dohaje.cz