česky <<< >>>

Honba za pokladem s taggy

Český ráj - Trosky

Máte rádi historii? Hrady? Zříceniny? Knížata i loupežníky? Vydejte se s námi po stezce Hrady na skalách. Představíme vám hrady a zříceniny.

Trosky

Trosky jsou jedním z nejvýraznějších pozůstatků 17 milionů let staré vulkanické aktivity v Českém ráji. Vulkanická aktivita bazaltového magmatu s malým obsahem rozpuštěných plynů byla relativně poklidná. Ze sopečného jícnu vyletující úlomky strusky a sopečné bomby vřetenovitého tvaru vytvořily struskový kužel. Do něho v závěru sopečné aktivity pronikla bazaltová žíla. Pozdější selektivní eroze odnesla převážnou část sopečných uloženin a odkryla čedičovou žílu, která v současnosti tvoří dva výrazné vrcholy – Pannu a Babu. Hrad je původně typická ukázka dvouvěžové dispozice české hradní architektury lucemburského období. Přestože nejstarší písemné záznamy znají Trosky až v roce 1396, minimálně sedlo mezi oběma sopouchy bylo osídleno již dříve a ke stavbě hradu došlo snad v poslední třetině 14. století. Navíc při severním předhradí byly archeologickým výzkumem zjištěny zlomky keramiky lužické kultury (mladší doba bronzová) i ze závěru doby laténské (mladší doba železná). Podoba hradu byla přirozeně určena jedinečným skalním útvarem, jenž na obou koncích tvořily dvě věže – vyšší Panna na východní a rozložitější Baba na západní straně. Mezi majiteli hradu a přilehlého panství najdeme řadu známých rodů – z Vartenberku, z Bergova, Zajíce z Hasenburku nebo od roku 1559 Smiřické ze Smiřic, kteří Trosky již natrvalo připojili k dominiu Skály, později Hrubá Skála. Během třicetileté války sloužil hrad naposledy jako vojenský opěrný bod, na jejím samém konci byl vypálen a zpustl. V roce 1681 navštívil Trosky P. Bohuslav Balbín a popsal je jako snadno opravitelné. Alespoň částečných oprav se zřícenina dočkala až ve 40. letech 19. století v souvislosti s rodícím se novodobým cestovním ruchem. Teprve ve 20. století došlo k rozsáhlejším zabezpečovacím pracím, úpravám i dostavbám Trosek.

Pohled na Trosky od jihu.

Východní soupouch s věží Panna.

Užitečné informace

TAJENKA – do řádku č. 5 napiš, co je na obrázku:

Seznam zastavení, na kterých najdete další taggy do tajenky.

1) Vyhraj zájezd nebo lístky do muzea – vchod do hlavního pavilonu nebo P71 dohaje.cz
2) Regiontour 2013 – P62 Slovenský pavilon Bešeňová
3) Cestovní kancelář Poznání – F39 CK Poznání
4) Pravda o čarodějnicích – naprosti P118 Cykloturistika
5) Botanická zahrada skleník FM – P71 dohaje.cz
6) Trosky – 111 Ústecký kraj
7) Moravská Sahara – P39A Jihočeský kraj
8) Pod lesem – trasa pro vozíčkáře – 16 Klub českých turistů
9) Tradice Kopaničárů – 140 Technické muzeum
10) Okruh Belveder – utajená obrana -P14 Trampské muzeum

GPS pozice

N 50° 31.007', E 15° 13.871'
[GPX]

[MAPY.CZ]

Kontakty

Taggmanager o.s.
PhDr. Leona Kupčíková
5.května 72, Praha 2
Tel.:241403480
e-mail:servis@taggmanager.cz
http://dohaje.cz