česky english deutsch <<< >>>

Naučná stezka Věstonická nádrž

Revitalizace nádrže a lužního lesa

V roce 1993 byla pro potřeby ochrany přírody snížena hladina střední nádrže o 85 cm. Součástí ekologizace nádrží bylo i vybudování ostrovů-biokoridorů z naplavenin přinesených Jihlavou a Svratkou. Do roku 2001 na obnažených částech dna vyrostl druhotný lužní les. Po ukončení platnosti výjimky z manipulačního řádu byla hladina opět zvýšena a mnohamilionová investice z velké části zaplavena. Nově vzniklé porosty postupně odumřely.

Po zregulování Jihlavy a Svratky a vybudování nádrží došlo k poklesu spodních vod a zbytky místních lužních lesů začaly trpět nedostatkem vody. Proto se v 90. letech přistoupilo k obnově starých říčních ramen, čímž bylo umožněno udržování hladiny spodních vod na požadované úrovni a tím i zavodňování velké části lesů. Díky přítomnosti vody se do těchto míst navrací život, objevují se původní druhy rostlin i živočichů.

Přírodní památka Dolní Mušovský luh chrání právě zbytky luhů v nivě řeky Jihlavy. Byla vyhlášena v roce 1990 a je součástí evropsky významné lokality Mušovský luh soustavy evropských chráněných území Natura 2000.

GPS pozice

N 48° 54.540', E 16° 36.146'
[GPX]

[MAPY.CZ]

Kontakty

CEV Pálava ZO ČSOP 56/15
PhDr. Eva Řezáčová
Náměstí 32, 692 01 Mikulov
Tel.:519 513 399
e-mail:eva@palava.cz <eva@palava.cz>
http://www.cev.palava.cz